onsdag 15. februar 2012

Giftig sukker

For første gang i historien melder FN at det er flere mennesker i verden som dør av kroniske sykdommer som hjertekarsykdommer, kreft og diabetes enn infeksjonssykdommer. Endringen har skjedd i alle land som har tilpasset seg en vestlig diett med billig prosessert mat. Fordi et slikt kosthold øker risikoen for overvekt, er det lett å gi fedme skylden for økningen i kroniske sykdommer. Men så enkelt er det ikke. Mange overvektige har helt normal forbrenning og forventet levealder. Derimot ser man at også normalvektige får problemer med diabetes, høyt blodtrykk og hjertekarsykdommer.