onsdag 30. januar 2013

Evig ung?


Drømmen om evig ungdom er gammel, men det er lenge siden den ble tatt på alvor.  Det synet er i ferd med å endre seg, for det ikke lenger et spørsmål om hvis, men når vi får den første pillen mot aldring.

tirsdag 15. januar 2013

Nedsatt tallsans gir matteangst


Syv prosent av befolkningen har dyskalkuli viser nyere forskning. Lidelsen er koblet til redusert aktivitet i et bestemt område i hjernen. Nedsatt tallsans kan altså være en grunn til at mange sliter med matematikken.