Våre kurs for lærere

Du kan lese mer om våre kurs  på vår hjemmeside:
http://www.forskerfabrikken.no/etterutdanning.html
og du kan laste ned vår kursbrosjyre her