onsdag 19. mars 2014

Slik lærer vi bort 3-gangern i Forskerfabrikken

Det var stor interesse for 2-gangern i forrige uke. Her kommer 3-gangern inspirert av JUMPmath.
Klikk HER for å laste ned. Gi gjerne tilbakemeldinger. Lykke til! Flere følger.

torsdag 13. mars 2014

Å lære gangetabellen med JUMP-metoden

Mange barn blir aldri trygge i den lille gangetabellen. og hver gang de opplever utrygghet vokser
matteangsten. Den hemmer ytterligere evnen til å lære. Noen pedagoger vil kanskje hevde at det ikke er så viktig. Vi kan jo bare bruke kalkulator. Men tar vi hjernen med i betraktningen, stiller saken seg annerledes. Kunnskap som blir automatisert, vil frigjøre kapasitet i arbeidsminnet. Når vi skal lære nye ting i matematikken, hvor multiplikasjon bare er en liten del, er det derfor en fordel at gangingen krever minimalt med energi slik at vi kan konsentrere oss mest mulig om det som er nytt.

Hvordan skal vi så lære bort multiplikasjon? Det er sikkert mange strategier som virker. Vår strategi er basert på JUMPMath som bruker mange ulike tilnærminger til multiplikasjon. Vi deler herved et eksempel fra 2-gangern. Den skal vi bruke på elever på 5.-7.-trinn som fortsatt har problemer med gangetabellen. Klikk HER for å laste ned.  Kom gjerne med tilbakemeldinger!