onsdag 29. august 2012

Smaken av eventyr

Hver sin smak og smaken er som baken. Alle har vi opplevd å smake annerledes enn andre, men hvorfor er det slik? Skyldes det kulturen vi vokser opp i, eller kan ulike gener være forklaringen? Denne gåten vil en italiensk gjeng med forskere forsøke å finne svar på, etter å ha fulgt i Marco Polo sitt fotspor langs den gamle handelsruten Silkeveien. Her finnes nemlig alt fra nomadestammer som har bodd i området i uminnelige tider til etniske grupper som stammer fra ulike gjennomreisende.

fredag 24. august 2012

Når det gjelder naturfag, trenger vi både honning og kake


Naturfag er ikke noe vi lærer ved å  kun lese i en bok. Skal vi forstå naturen rundt oss, må vi utforske den aktivt. Det får barn mange muligheter til hvis vi lar dem jobbe som forskerspirer hvor de ikke bare får fakta presentert, men selv må utforske hvordan ting henger sammen. Som forskerspirer må de i likhet med ekte forskere, også lese og skrive. Dermed åpner det seg en gyllen mulighet for at naturfaget ikke bare styrker kunnskap om naturvitenskap, men også grunnleggende ferdigheter i morsmålet, men er det mulig?

fredag 17. august 2012

Dum uten frokost?


Har du et barn eller en tenåring som heller sover litt ekstra om morgenen enn å spise frokost, er det all grunn til å endre uvanen. Uten frokost fungerer nemlig ikke hjernen optimalt. Det  mener nederlandske forskere etter å ha undersøkt 786 skoleelever i alderen 11-18 år.