onsdag 11. juli 2012

En "rasistisk" hund og mistenksomme mennesker


Balder, alltid skeptisk mot fremmede..., ellers kjærlig
Jeg har alltid min kjære Balder, en blanding av Rottweiler, Labrador og diverse andre hunderaser, i bånd.  Balder liker nemlig ikke folk som er annerledes eller folk som dukker opp på uvante steder. Hvis jeg ikke kommer ham i forkjøpet og forteller at ting er greit, våkner vokterinnstinktet, og han bjeffer, knurrer og hopper mot det han opplever som utrygt. Med en skjermet oppvekst  i et villstrøk i Oslo, betyr det at min kjære hund er langt fra politisk korrekt. Han er skeptisk mot de fleste med mørk hud, funksjonshemmede og andre som skiller seg ut fra det han er vant med, noe som kom ekstra sterkt til uttrykk den gangen jeg møtte en afrikaner med krykker.

søndag 8. juli 2012


Fremtidens byer!
En idé for det nye valgfaget Teknologi i praksis?En by stappfull av kreative energiløsninger
Byene på jorda opptar bare 2% av planetens overflate. Allikevel bor halvparten av jordas befolkning i byer og 75% av vårt energiforbruk foregår i urbane omgivelser. Skal vi løse fremtidens utfordringer i forhold til befolkningsvekst, helse, utslipp av klimagasser og mye annet, må mange endringer skje i byene. Her må nyeste utvikling innen naturvitenskap og teknolgi smelte sammen med kunnskap fra mange andre fagfelt som sosiologi, arkitektur og medisin. Derfor er et prosjekt om fremtidens byer veldig godt egnet for elever på ungdomstrinnet. Gjennom en slik oppgave, lærer man ikke bare om teknologi, men må reflektere over hvordan vi tar den i bruk på best mulig måte. Det kan også være nyttig med historiske tilbakeblikk.