Om Forskerfabrikken


Forskerfabrikken er unik i Norge med å tilby barn og unge fritidskurs om forskning.
Forskerfabrikken ble grunnlagt i 2002 av biokjemiker Hanne S. Finstad. Målet var å jobbe med det hun virkelig brant for: å motivere barn og unge til å satse på real- og teknologifag. Forskerfabrikkens mål er at det skal bli like naturlig for barn at de driver med forskning på fritiden som med andre fritidsaktiviteter. I dag holder Forskerfabrikken kurs i hele Norge.
På våre kurs får barn smake, lukte, se og høre. Samtidig får de diskutere og tenke høyt sammen med andre. Derfor blir læring gøy. Vi jobber både med hodet og med hendene når vi utforsker naturen. Og det barna lærer, får de igjen nytte av på skolen.
Forskerfabrikken tilbyr kurs fra barneskolen og ut ungdomsskolen, og er lagt opp i sammenheng med skolens læreplan. Samtidig gir kursene mulighet til fordypning og opplevelser som elevene vanligvis ikke møter i skolen. De setter ulike fag inn i en dagsaktuell sammenheng og viser hvordan vitenskap og teknologi påvirker mennesker, samfunnet og naturen. På den måten vil våre forskerkurs bidra til at unge mennesker blir bedre rustet til å møte utfordringer i dagens samfunn.
Fra 2010 har Forskerfabrikken samarbeidet med Tekna, Fagforeningen for teknologer, realister og naturvitere, og Teknas distriktskontorer,  for å spre våre fritidskurs om forskning og naturvitenskap til større byer i Norge.

Styret i Forskerfabrikken AS

Styreleder i Forskerfabrikken AS er Ole-Petter Trovaag, Director R&D i Elopak AS.
Øvrige styremedlemmer er:
Tone Knutsen, seniorrådgiver NHO, Katinka Greve Leiner, direktør Ferds sosiale entreprenører, Hanne S. Finstad, faglig leder og fabrikksjef Forskerfabrikken.

En sosial entrepenør

I 2009 ble Forskerfabrikken AS utnevnt til en av Ferds sosiale entreprenører. Som en sosial entreprenør for Ferd, er Forskerfabrikkens oppdrag å skape varige verdier og sette tydelige spor. Ferd, eiet av Johan H. Andresen jr., støtter utvalgte organisasjoner, prosjekter og personer som arbeider for at mennesker, og særlig barn og unge, skal kunne virkeliggjøre sine muligheter og ideer.


Vår misjon

Forskerfabrikken skal stimulere til en positiv utvikling av forskning og teknologi i samfunnet.