mandag 26. november 2012

Født til å forske


Tidligere har man trodd at barn var irrasjonelle og ulogiske, og at de først og fremst lærte gjennom å forbinde en hendelse med en annen. Ny forskning vise derimot at helt små barn, ja til og med babyer, kan tenke og lære på avanserte måter. De observerer og resonnerer seg til en forklaring på en måte som ligner tenkningen til voksne forskere. Undeveis vurderer de nye erfaringer opp mot det de tror . Barn tenker f. eks. på denne måten når de lærer seg språk gjennom å analysere hvor ofte visse lyder og ord forekommer.

fredag 2. november 2012

Dyr gjør oss snillere
Skolen ligger i Usme, en forstad til Bogotá, som er hovedstaden i Columbia. Her har folk dårlig råd, og området er preget av mye vold og kriminalitet. Mange av elevene ved skolen, sliter med antisosial adferd og er aggressive mot medelever og lærere. En stor andel er også voldelige mot dyr. Kunne naturfagtimene gjøre noe med disse problemene?