onsdag 31. juli 2013

Kan matte i sommerferien være gøy?


Her kommer en kort rapport fra Forskerfabrikkens første sommerskole om matematikk. Vil du vite mer om foranledningen til kurset, kan du lese en eller flere av disse innleggene;
 
Noen få dager før ”premieren” på vår første matte-sommerskole, satt jeg sammen med kurslederne Mari og Markus, og diskuterte hvordan vi skulle legge det opp. Målet med kurset var å øke elevenes motivasjon og selvsikkerhet når det gjaldt matte samt å gi dem økt kunnskap om brøkregning. Forsøkselevene våre i Oslo-skolen hadde gitt klart uttrykk for at JUMPMath kombinert med eksperimenter hvor man brukte matematikk, var motiverende og lærerikt. Så 
Såpebobleforskning kan kobles med brøk!
det ville vi også gjøre her. Men det er allikevel stor forskjell på å undervise matte 2 timer i skoletiden og 6 timer per dag i sommerferien! Elevene vi fikk nå kunne dessuten være på veldig forskjellig nivå ettersom de var rekruttert fra 5.-, 6.- og 7.-trinn.

lørdag 27. juli 2013

Mer JUMPMath og tanker om hvorfor det virker


 Picture of JUMP Math Workbook 3 Part 1
Her fortsetter fortellingen om hvorfor Forskerfabrikken satser på JUMPMath. Vil du ha med historien fra begynnelsen, kan du begynne med "Kan alle barn bli gode i matematikk" eller "Min første time med JUMPMath".

En uke senere møtte vi elevene våre igjen. Jeg startet med å spørre hvordan de opplevde forrige time. En elev sa han merket at oppgavene ikke forandret seg så raskt. Det gikk saktere, og da skjønte han det. Andre nikket samtykkende. Hun som hadde hatet matte mest intenst på begynnelsen av forrige time, rakk også opp hånden og utbrøt:

-Etter forrige time kunne jeg forklare noe om matte til en annen elev. Det har jeg aldri opplevd før!

tirsdag 23. juli 2013

Min første time med JUMPMath
Her fortsetter fortellingen om hvorfor Forskerfabrikken satser på JUMPMath. Vil du ha med historien fra begynnelsen, kan du begynne her.


Vel hjemme fra Dublin bestilte jeg straks alle elevbøkene til JUMPMath samt bøkene Myth of Ability og End of Ignorance hvor John Migthon forteller om hvordan JUMPMath har blitt utviklet og hva som er spesielt med metoden. Sammen med min kjære datter begynte jeg å utforske JUMP hjemme på kjøkkenet. I løpet av noen uker var vi igjennom en serie med kapitler som fokuserte på tallfølelse og ga trening i å håndtere ulike regneoperasjoner med parenteser.