mandag 4. juni 2012

Å trene elever i kildekritikk

Det er lett å trekke forhastede konklusjoner i forskning, og det gjelder ikke bare for uerfarne forskere. Også funn som blir publisert i verdens beste vitenskapelige tidsskrifter av fremragende forskere, kan vise seg å være feil. Ta f. eks. funnet som tydet på at kronisk utmattelsessyndrom skyldes et virus. Det viste seg å ikke stemme. For noen år tilbake fikk trippelvaksinen skylden for at noen barn utviklet autisme, og mange foreldre nektet å gi barna vaksinen. Nyere studier viser ingen sammenheng.

Derfor er det viktig å kunne vurdere ny forskning kritisk. Hvilke kilder kan vi stole på? Her er noen tips om hvordan dere kan trene på akkurat det: