tirsdag 26. august 2014

Mattehullene må tettes, men hvordan får vi barn til å forstå det?

Forskerfabrikken lanserer i disse dager sitt første HELÅRSKURS i matematikk. Gjennom 12 kursdager på høsten og 16 på våren skal vi styrke barns tallfølelse og ferdigheter i de fire regneartene. Samtidig skal vi gjøre eksperimenter og jobbe kreativt med matematikk. Matteoppgavene er inspirert av JUMPMath, et kanadisk undervisningsopplegg som tar hensyn til hvilke behov hjernen  har når den lærer matematikk. Fordi vi har laget oppgaver med ulike vanskeligshetsnivåer, passer kurset både for svake og sterke elever, men kanskje ekstra godt for dem som sliter med matematikken. På første kursdag er målet å skape trygghet gjennom at elevene blir kjent med hverandre. Samtidig ønsker vi å skape motivasjon for å lære matematikk, og her spiller følgende aktivitet en sentral rolle: