torsdag 27. juni 2013

Ideell eller kommersiell?


Som en forening med ideelt formål, opplevde Forskerfabrikken stagnasjon. Etter å ha blitt et aksjeselskap  som bruker metoder fra forretningslivet for å nå våre sosiale mål, har vi ti ganger flere barn på kurs enn vi hadde for 4 år siden. Vi definerer oss fortsatt som en sosial entreprenør, men blir stadig oftere omtalt som kommersiell i en negativ betydning av ordet. Det opplever også andre sosiale entreprenører. Hvis slike holdninger sprer om seg, kan de bli hemmende for en hel rekke av bedrifter som jobber for å skape positive forandringer i samfunnet.