tirsdag 1. november 2011

Ungdom bør få sove om morgenen

De fleste som har eller har hatt en tenåring i huset, opplever at jyplingen får en sterk hang til å være våken om natten for å sove tilsvarende mer om dagen. Denne døgnrytmen passer dårlig sammen med skolen, som ofte krever at elevene begynner tidligere jo eldre de blir. Men hvem er egentlig i utakt her? Er det ungdommen som er uansvarlig når han eller hun ikke legger seg tidligere, eller er det skolen som er urimelig?

Nye forskningsresultater tyder på at skolens timeplan ikke er i takt med ungdoms biologiske rytme. I tenårene skjer utskillelsen av søvnhormonet melatonin fra konglekjertelen i hjernen senere på kvelden, noe som igjen forsinker følelsen av å være trøtt.

Monkseaton High School i Tyneside i Storbritannia har nylig foretatt et forsøk der de endret timeplanen slik at den skulle være mer i takt med ungdoms døgnrytme. I stedet for å begynne kl 09 00 hver dag, begynner første time kl 10 00. Det ga oppsiktsvekkene resultater. Langt færre elever kom for sent, og eksamenskarakterene ble betydelig forbedret. Rektor ved skolen mener endret åpningstid er forklaringen, for skolen foretok ikke noen andre endringer i samme tidsrom. Ved å unngå å undervise elever når hjernen deres ikke har våknet, blir læringsutbyttet dramatisk forbedret.

Hvorfor forskyves så søvnmønsteret i tenårene? Mye kan tyde på at det henger sammen med at hjernen gjennomgår større omstruktureringer. Først når hjernen er modnet, sånn rundt 19-21 år, snur trenden og man kjenner behov for å legge seg tidligere igjen. Her vil sikkert noen innvende at de aldri har kjent de behovet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar