tirsdag 31. januar 2012

Skal forskning holdes hemmelig?

Se for deg følgende scenario: etter en lang arbeidsdag, drar en biolog hjem med T-banen. På veien begynner hun å kjenne seg varm og musklene begynner å verke. En influensa er på vei. Problemet er bare at det ikke er snakk om en vanlig influensa, men et fugleinfluensavirus som hun har jobbet med på laboratoriet, og som er designet for å kunne smitte mellom mennesker. Ved et uhell har hun selv blitt smittet, og nå kan viruset kan allerede ha spredd seg i løpet av reisen hjem.

Denne historien er oppdiktet, men ikke helt. For to uavhengige forskningsgrupper, en i Nederland og en annen i USA, har nylig klart å mutere fugleinfluensaviruset slik at det lett smitter mellom pattedyr. Da nyheten ble kjent og skulle publiseres i henholdsvis Science og Nature ble begge tidsskriftene oppfordret av regjeringen i USA til å ikke offentliggjøre resultatene. Den frykter at kunnskapen kan bli misbrukt av bioterrorister. Samtidig møter forskerne kritikk fra andre forskningsmiljøer som frykter at virusene kan spres ved et uhell. Det skjedde f. eks. i 2003 da forskere som jobbet med SARS-viruset selv ble smittet.

Men er hemmeliggjøring en fruktbar strategi? Mikrobiologen Peter Palese, ved Mount Sinai School of Medicine i New York, møtte en lignende motstand da hans gruppe klarte å gjenskape influensaviruset som drepte 50 millioner mennesker i 1918-1919. Men han argumenterte sterkt for publisering og fikk medhold. Snart strømmet andre forskere til for å studere viruset, og det ble raskt klart at vi ikke hadde noen grunn til å frykte det lenger. Viruset er følsomt for dagens influensamedisiner og -vaksiner.
Et alternativ til full åpenhet om det nye influensaviruset er at noen få forskningsgrupper jobber videre med viruset i all hemmelighet. Antageligvis vil ingen være villige til å påta seg en slik oppgave, for forskere leve av å publisere det de jobber med. Hvis vi derimot lar informasjonen være tilgjengelig og åpen, vil mange kunne følge med på om fugleinfluensavirus utvikler seg i en retning som gjør at de kan smitte fra menneske til menneske. Samtidig vil vi raskere kunne produsere en vaksine hvis vi vet hva som kjennetegner et slikt virus.

Valget burde ikke være vanskelig hvis man samtidig sikrer at viruset bare blir studert på laboratorier hvor sikkerheten høy.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar