tirsdag 15. januar 2013

Nedsatt tallsans gir matteangst


Syv prosent av befolkningen har dyskalkuli viser nyere forskning. Lidelsen er koblet til redusert aktivitet i et bestemt område i hjernen. Nedsatt tallsans kan altså være en grunn til at mange sliter med matematikken.

Følelsen for mengder og tall er en eldgammel evne som ble utviklet for flere titalls om ikke hundretalls av millioner år siden. Vi finner nemlig tallfølelse hos mange ulike dyr som sjimpanser, nyfødte kyllinger, salamandere og honningbier. Tallfølelsen ser ut til å bestå av to deler. Den ene gir oss evnen til å anslå mengder slik at vi raskt kan skille mellom hva som er lite og hva som er mye. Akkurat den egenskapen har f. eks. vært viktig i jakten på mat, eller når man skal beskytte seg mot fiender. Den andre delen av tallsansen gir mennesker og noen høyerestående dyr evnen til å nøyaktig gjenkjenne mengder som består av 1 til 4 enheter.

Hos mennesker med dyskalkuli er den ene eller begge disse evnene svekket. Det mener professor Brian Butterworth ved University College i London som har forsket på menneskets tallforståelse i en årrekke. Han har også jobbet for at mennesker med dyskalkuli skal bli møtt med den samme forståelsen som mennesker med dysleksi. For å hjelpe barn med dyskalkuli, har han utviklet et dataprogram som styrker tallfølelsen kalt Number Sense. Det trener opp evnen til å orientere seg på en tallinje, telle prikker og vurdere mengder.  Barn som bruker programmet, viser solid fremgang, selv om programmet ikke kan erstatte undervisning med lærer.

Manglende matematikkunnskaper er en av de største utfordringene for mange unge mennesker. Det er blant annet den viktigste årsaken til at 30% av alle som begynner på videregående, ikke fullfører. Kostnadene for samfunnet forbundet med dette frafallet er enorme. I Forskerfabrikken planlegger vi derfor å engasjere oss i matematikk i tillegg til naturfag.  Vi vurderer for tiden undervisningsbøkene JumpMath som er utviklet i Canada. De er laget for vanlig klasseromsundervisning og har oppnådd meget gode resultater. En studie som involverte 18 skoler, viste at den halvparten som fulgte JumpMath, lærte dobbelt så mye som dem som fulgte vanlig undervisning. Hva er så essensielt i JumpMath? Tallfølelse og tallforståelse er viet god plass på alle trinn. Programmet er altså i overensstemmelse med nyere kunnskap om dyskalkuli. Det er videre laget slik at det ikke hopper over et eneste lite trinn som et barn må igjennom for å utvikle sin tallforståelse.  Ingen får gå videre før de har mestret oppgavene på det trinnet de er. Elever som tar matten lett, får bonusoppgaver mens de venter på de andre. JumpMath tar også hensyn til at elevenes arbeidsminne ikke skal overbelastes. Derfor introduseres alle nye begreper og metoder gradvis, og alt blir repetert mange ganger for å sikre at kunnskapen lagres.  Vi vil teste ut JUMPMath på ungdomsskoleelever som sliter med matte denne våren. Tilbakemelding følger om noen måneder.

Hvis du selv har problemer med matte eller har et barn som gjør det, finnes det hjelp å få på nettet som:


Kilde: Nature, vol 493, s 150-153, 2013

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar