onsdag 31. juli 2013

Kan matte i sommerferien være gøy?


Her kommer en kort rapport fra Forskerfabrikkens første sommerskole om matematikk. Vil du vite mer om foranledningen til kurset, kan du lese en eller flere av disse innleggene;
 
Noen få dager før ”premieren” på vår første matte-sommerskole, satt jeg sammen med kurslederne Mari og Markus, og diskuterte hvordan vi skulle legge det opp. Målet med kurset var å øke elevenes motivasjon og selvsikkerhet når det gjaldt matte samt å gi dem økt kunnskap om brøkregning. Forsøkselevene våre i Oslo-skolen hadde gitt klart uttrykk for at JUMPMath kombinert med eksperimenter hvor man brukte matematikk, var motiverende og lærerikt. Så 
Såpebobleforskning kan kobles med brøk!
det ville vi også gjøre her. Men det er allikevel stor forskjell på å undervise matte 2 timer i skoletiden og 6 timer per dag i sommerferien! Elevene vi fikk nå kunne dessuten være på veldig forskjellig nivå ettersom de var rekruttert fra 5.-, 6.- og 7.-trinn.Vi lagde derfor kun en detaljert plan for mandagen. De øvrige dagene måtte justeres etter erfaringene som ble gjort. I tillegg til ulike JUMPMath-ressurser, hadde vi utstyr til å gjennomføre 12 ulike eksperimenter som viste hvordan matematikk kunne brukes i praksis samt Aball 1-baller som gjør det mulig å kombinere fysisk aktivitet med matematikk og norsk. For å evaluere kurset, lagde vi et enkelt spørreskjema som elevene skulle svare på både på mandag morgen og fredag ettermiddag. Her inngikk også en liten matteprøve med ulike brøkoppgaver.

Allerede mandag oppdaget kurselderne at elevene i denne sommerskolen var på et høyere nivå en elevene vi hadde hatt i pilotfasen i Oslo-skolen. Vi valgte derfor å bytte over til et brøkopplegg fra JUMPMath 6, og det slo godt an. Det viste seg også at barna hadde mest overskudd til å regne før lunsj. Fra og med onsdag la vi derfor opp til to regneøkter tidlig på dagen, og eksperimenter med matematikk og fysisk aktivitet etter lunsj.

Fredag kveld  fikk jeg evalueringsresultatene, og jeg må innrømme at jeg var veldig spent. Av 12 elever syntes 10 at kurset var veldig gøy og de resterende 2 at det var litt gøy. Vi spurte også om de hadde lært noe, og her mente 8 at de hadde lært mye mens 4 svarte at de hadde lært litt. Disse svarene ble bekreftet at brøkprøven de tok mandag og fredag. På mandag var gjennomsnittlig poengsum 3 mens den på fredag var 6,5. Totalt var det mulig å oppnå 10,5 poeng. Elevene fikk også mulighet til å skrive hva de mente om kurset med egne ord. Sju svarte på dette spørsmålet:

-Det var greit
-Det har vært gøy å morsomt, lærerikt og mange hoppetrinn.
-Dette kurset er bra for store og små.
-Det er det  beste kurset jeg har vært på.
-Bra.
-Det var hyggelige ledere og morsomme.
- Dette har vært kjempegøy. Og nå har jeg begynt å like matte veldig godt. Takk for en fin uke.

Det er altså mulig å lære matte i sommerferien samtidig som man har det moro. Nå gleder vi oss til å videreutvikle kurset i uke 33 hvor vi har 23 elever. Det blir nok mer utfordrende!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar