søndag 8. juli 2012


Fremtidens byer!
En idé for det nye valgfaget Teknologi i praksis?En by stappfull av kreative energiløsninger
Byene på jorda opptar bare 2% av planetens overflate. Allikevel bor halvparten av jordas befolkning i byer og 75% av vårt energiforbruk foregår i urbane omgivelser. Skal vi løse fremtidens utfordringer i forhold til befolkningsvekst, helse, utslipp av klimagasser og mye annet, må mange endringer skje i byene. Her må nyeste utvikling innen naturvitenskap og teknolgi smelte sammen med kunnskap fra mange andre fagfelt som sosiologi, arkitektur og medisin. Derfor er et prosjekt om fremtidens byer veldig godt egnet for elever på ungdomstrinnet. Gjennom en slik oppgave, lærer man ikke bare om teknologi, men må reflektere over hvordan vi tar den i bruk på best mulig måte. Det kan også være nyttig med historiske tilbakeblikk.
En by på øyer i fjorden.
De siste to årene vi i Forskerfabrikken gitt ungdomskoleelever i oppgave å bygge fremtidens byer på Sommerskolen i Oslo. I fjor var oppgaven helt åpen mens i år måtte de ta utgangspunkt i utfordringene vi har her i Oslo. I begge tilfeller gikk de løs på oppgavene med liv og lyst, og løsningene var mange og kreative. Underveis fordypet vi oss i fornybar energi og tradisjonelle energikilder. Vi så også på hvordan vann kan renses og besøkte et miljøvennlig hus (Bellonahuset). I tillegg hadde vi et rollespill om løsningen for Oslos voksende befolkning kunne være å bygge i Marka eller om vi heller skulle fortette i byen. Vi besøkte dessuten Bymuseet for å lære om byutviklingen som har skjedd så langt. Til slutt kåret vi de tre beste bidragene som ble utstilt på museet. 
En Oslo-skole for alle uavhengig av bakgrunn


Har du lyst til å forsøke selv, finner du fremgangsmåte, ideer til rollespill og en mengde avisutklipp du kan bruke HER.

Du kan også oppfordre elevene til å utvikle apper som kan løse fremtidens utfordringer i byene. Her har MIT laget et fantastisk program appinventors. Det finner du HER.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar