mandag 17. september 2012

Bleiebarn er forskerspirerNår vi intervjuer barn som går på Forskerfabrikken om når de ble interessert i naturvitenskap, er det en god del som svarer at de har vært interessert så lenge de kan huske. Men på et tidspunkt må interessen ha blitt vekket, for det er vel ingen nyfødt baby som er født nerd?
Det trodde i hvert fall ikke forskere fra California da de gikk i gang med å undersøke naturvitenskapsinteressen til barn i alderen 4-7 år. Hypotesen de ville teste var om at barns interesse for naturfaglige emner skapes gjennom et samspill mellom barnets reaksjoner og de uformelle læringssituasjonene foreldrene tilbyr i form av bøker, TV, museer, leker og lignende. Hele 192 barn ble fulgt opp over flere år med årlige intervjuer,hjemmebesøk og laboratoriebesøk. Foreldrene ble spurt om hvordan de stimulerte barna sine på ulike måter og hva barnet interesserte seg for når det fikk velge selv. Alle familiene tilhørte middelklassen med en gjennomsnittlig utdannelse på 16 år.

De barna som var mest interessert i naturvitenskapelige temaer som tekniske leker, dinosaurer, verdensrommet og lignende som 4-åringer, hadde størst sannsynlighet for å være mest interessert som 7-åringer også. Dessuten så det ut som familiene hadde etablert et mønster for hvordan de stimulerte barna sine fra de var veldig unge. For barn som fikk mange erfaringer med naturvitenskaplige emner tidlig, fikk også flere slike erfaringer da de ble eldre.

Det mest interessante funnet var allikevel at barn som allerede i 4-års alderen uttrykte interesse for naturvitenskaplige temaer, fikk flest sjanser til å utforske slike temaer i årene som fulgte. Det var derimot ikke slik at barn som fikk rikelig med muligheter til å engasjere seg i naturvitenskapelige emner, ble mer interessert når de ikke var så veldig interesserte i utgangspunktet. Resultatene kan dermed tyde på at interessen for naturvitenskap oppstår før barn fyller 4 år, og det var faktisk flere foreldre som kunne bekrefte akkurat det. Noen mente at barna hadde hatt denne interessen fra de var 18 måneder gamle.
Hvordan denne tidlige interessen oppstod, kan studien ikke svare på, men det er vel grunn til å tro at miljøet er viktig.  I så fall kan småbarnsavdelingene i barnehager være stedet for å rekruttere flere til realfag i fremtiden.

Kilde: Science Education, vol 96, No. 5, p 763-786, 2012  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar