onsdag 29. august 2012

Smaken av eventyr

Hver sin smak og smaken er som baken. Alle har vi opplevd å smake annerledes enn andre, men hvorfor er det slik? Skyldes det kulturen vi vokser opp i, eller kan ulike gener være forklaringen? Denne gåten vil en italiensk gjeng med forskere forsøke å finne svar på, etter å ha fulgt i Marco Polo sitt fotspor langs den gamle handelsruten Silkeveien. Her finnes nemlig alt fra nomadestammer som har bodd i området i uminnelige tider til etniske grupper som stammer fra ulike gjennomreisende.

Disse folkegruppene har i liten grad delt gener med hverandre, men de spiser nesten det samme. Matoppskrifter har altså spredt seg effektivt langts hele ruta.Hvis de allikevel liker forskjellige matvarer, er det mulig å undersøke om det kan kobles til bestemte gener.

Ved hjelp av gode kontakter og mye diplomati, har forskerne samlet inn spyttprøver fra 1100 mennesker i 12 ulike folkegrupper. Fra spyttet kan forskerne isolere DNA for nærmere analyse. Mutasjoner i enkeltnukleotider i DNA, skal kartlegges i alle prøvene. I tillegg skal 50 DNA-prøver sekvenseres fullstendig som en del av et større prosjekt der man skal sammenligner arvestoffet til 1000 mennesker fra forskjellige folkegrupper på hele jorda. Forsøkspersonene ble også testet med tanke på syn, lukt, smak og hørsel. De måtte dessuten se på bilder av 80 ulike matretter og angi hvor godt de likte de ulike rettene.


Så langt har forskerne funnet åtte ulike varianter av gener som har betydning for smak. Et av dem er f. eks. involvert i hvordan vi tåler sterkt krydder. Et annet funn involverer proteinet TAS1R2 som er viktig for evnen til å smake søtt. Folk med en bestemt variant av genet, hadde også stor sans for vodka og hvitvin. Fra før vet man at mus som er glade i søtt, også har stor sans for alkohol. Kanskje det samme er tilfelle for mennesker?


Kilde: Nature, vol 488, s 269-271, 2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar