tirsdag 20. august 2013

Brøk i sommerferien?

Klokken 09 00 mandag 12. august, siste uke i sommerferien, fikk vi 25 herlige elever som skulle gå på mattekurs i Asker kommune. Vi startet opp med å fortelle littt om JUMPMath og gjennomføre en spørreundersøkelse. Her testet vi også hvor mye elevene kunne om å legge sammen brøker. Testen avslørte at absolutt ingen kunne det vi hadde planlagt å lære 
Trinn for trinn øvde vi på å utvide de samme brøkene.

dem denne uka, å legge sammen brøker med ulik nevner. Vi trengte derfor ikke å  endre planer. Og selv om mange syntes at matematikk var vanskelig, var de interessert i faget. På en skala fra 1-6, hvor 6 var høyeste karakter, ble snittkarakteren 4 når vi spurte om matte var moro og nesten 5 når vi spurte om matte ville bli viktig for dem senere i livet. Motivasjonen var altså i høyeste grad til stede selv om nesten halvparten var «jaget» på kurs av mamma eller pappa.Hver morgen startet vi med en konsentrert regneøkt med brøk. Etter en innledning med brøker som hadde like nevnere, gikk vi i gang med brøker med ulik nevner, og igjen fikk vi bekreftet erfaringene fra vår pilot i Oslo. Trener man inn brøkregningen trinn for trinn, hvor til og med noe så enkelt som å sette gangetegn på riktig sted er en ferdighet som skal øves inn, får man med seg alle elevene. Og ørsmå endringer i et regnestykke kan være store hinder hvis ikke lærerverket og læreren er oppmerksom på dem. Mange elever ble f. eks. veldig usikre når de stod ovenfor en oppgave med minus etter å ha regnet mange oppgaver med pluss. Selv om logikken var den samme, trengte de støtte for å komme videre. Slik var det også etter at vi lærte å gjenkjenne brøker hvor man bare må utvide en nevner i forhold til brøker hvor man må utvide begge. Hvis den minste brøken plutselig flyttet seg fra venstre til høyre side av plusstegnet, ble mange usikre. Her vil kanskje matematikkdidaktikere innvende at elevene da mangler grunnleggende forståelse, og at det er den man må jobbe med før man går i gang med brøkregning. JUMPMath har gjort andre erfaringer. De lar elevene lære enkle algoritmer slik at de opplever mestring, og gradvis settes flere og flere slike ferdigheter sammen til en dypere forståelse. De norske lærebøkene for mellomtrinnet som jeg hittil har sett i, ser ut til å følge en helt annen strategi. På hver side veksler man mellom en mengde ulike oppgaver som krever helt forskjellige ferdigheter med mange fallgruber. Slike oppgaver er sikkert interessante for sterke elever, men hva med dem som trenger å øve grundig på en ferdighet før de går videre? Jeg er redd de er dømt til å tape hvis de ikke er så heldige at de har en lærer som mestrer å lage et alternativt undervisningsopplegg.
Etter lunsj jobbet vi også med matte, men da med en langt mer praktisk tilnærming. Samtidig som vi forsket på føtter, blodspor, kjemiske reaksjoner og smakssansen, fikk vi erfaring med bruk av tabell og søylediagram. Vi fokuserte også på matematiske begreper som diameter, omkrets og gjennomsnitt. På noen av dem trakk vi også inn brøkregning. Disse aktivitetene var så populære at det var akkurat som elevene ikke skjønte at de samtidig jobbet med matte.

Fredag morgen var vi spente da vi delte ut de samme regnestykkene som vi hadde brukt i testen på mandag. Nå hadde 13 elever riktig svar på alle oppgavene, og gjennomsnittlig poengsum hadde økt fra 5 til 10,6 av 11 mulige. Ingen la lenger sammen ulike nevnere. Alle krysset dessuten av for at  kurset hadde vært gøy og lærerikt. Helt sist på fredagen spurte jeg om de hadde merket noen forskjell på matteundervisningen vi hadde hatt denne uka, og den de ellers hadde. En av våre svakeste elever rakk opp hånden og sa:
 «Vi lærer mer trinn for trinn. Det er liksom som et puslespill hvor vi finner brikke etter brikke».
Vi ble enda mer motivert for å fortsette med JUMPMath da vi leste hva en elev skrev om kurset på evalueringsskjemaet.  Hun hadde store utfordringer i matte, hadde vært stille og beskjeden hele uka, og selv om vi hadde gjort vårt beste for å støtte henne, var vi ikke sikre på om hun hadde trivdes på kurset. Men  på skjemaet stod det:
«Det er det beste kurset jeg har vært på».
Nå starter arbeidet med å lage helårskurs som blir  like motiverende og utviklende. Vi går til oppgaven med ydmykhet og engasjement.
PS. Det blir kurs i Oslo (tirsdag og torsdag), Moss (torsdag) og Grenland. Kursene i Oslo og Moss er åpne for alle. Mågruppen er barn på 5.-7.-trinn som har utfordringer i matte.

1 kommentar:

  1. Egenskapene til de aritmetiske operasjonene må behandles _eksplisitt_ fra 1.-2. trinn (sml. Russland, Kina) - dette er ikke blitt gjort i den offentlig drevne skolen i Norge på ihvertfall 50 år, om noen gang.

    SvarSlett