onsdag 8. januar 2014

Matte med høyre og venstre hjernehalvdel

De fleste mennesker er høyrehendte. De kaster og skriver med høyrearmen. Men hvordan er det med resten av kroppen?  Er folk flest også høyreøyd, høyrebent osv.? Her er en enkel test du kan gjøre for å finne ut akkurat det. Gjør du testen med en klasse elever, får dere også trening i bruk av tabell og addisjon samtidig som dere øver på hva som er høyre og venstre.


 1. Spør om de vet hva som er forskjellen på høyre og venstre. Tegn en H på høyre hånd og en V på venstre hånd til elevene hvis de syns det er vanskelig å huske hva som er hva. Fortell at dere nå skal gjøre noen eksperimenter hvor det er viktig å vite forskjellen.
 2. Ta frem et bilde av en hjerne som viser de to hjernehalvdelene.  Vis at hjernen er delt i to deler som kalles høyre og venstre hjernehalvdel. Til sammen kalles de for storehjernen. Fortell at de to halvdelene er festet oppå en tykk stilk som kalles hjernestammen. Hjernestammen går ned i ryggraden. Bak storehjernen er det en mindre, brokkoli-lignende formasjon som kalles lillehjernen
 3.  Fortell at de skal utforske hvordan de bruker høyre og venstre hjernehalvdel. Noen mennesker er rene høyremennesker, andre er rene venstremennesker og resten er en blanding. Vink med høyre hånd. Spør om de vet hvilken del av hjernen som styrer denne hånden. Fortell at venstre del av hjernen styrer høyre del av kroppen. Høyre del av hjernen styrer venstre del av kroppen. Vift litt med venstrearmen din. Spør hvilken hjernehalvdel som styrer den. Gjenta noen ganger med ben etc. Forsøk å få dem til å forstå hvilken hjernehalvdel som styrer de to halvdelene av kroppen. 
 4.  Fortell at disse to områdene i hjernen sjeldent er like flinke til å styre en arm. Hvis det hjerneområdet som skal styre den dyktigste armen vår havner på venstre side av hjernen, blir vi høyrehendt. Hvis dette hjerneområdet derimot havner på høyresiden av hjernen, blir vi venstrehendt. Det samme gjelder for andre funksjoner i kroppen. Derfor kan resultatet bli forskjellig fra person til person,
 5. Spør om det er noen som er venstrehendt. Forklar at da er hjerneområdet som er best til å styre armen, plassert på høyre side i hjernen.
 6. Fortell at dere nå skal undersøke hvordan dette er for resten av kroppen. Lag en tabell som beskrevet under. Begynn med håndtesten. Hvilken hånd skriver de med? Hvilken hånd liker de å kaste med? Her kan dere kaste sammenkrøllet papir på blink
 7.  Fortsett med fottesten. Hvilken fot liker de best å sparke med? Dere kan sparke sammenkrøllet papir.
 8. Hvilket øye liker du best å bruke når du kikker gjennom et hull? La elevene stikke et hull i arket. Hvilket øye bruker de når de kikker gjennom hullet? Be dem sikte på noe mens de kikker.
 9. Fortell at de nå skal finne ut hvilket øye som er sikteøyet. Denne testen er litt vanskelig, så de må følge godt med. Hold pekefingeren opp foran deg og se på den med begge øynene mot en bakgrunn med litt mønster på. Lukk først det ene øyet og så det andre øyet. Hvilket øye kunne dere lukke uten at fingeren flyttet seg? Det andre øyet sikteøyet. Når du lukker dette sikteøyet, flytter fingeren seg.
 10. Hvilket øre bruker de hvis noen skal hviske dem en beskjed? La elevene hviske til hverandre.
 11. Oppsummer resultatene. Dere vil nok ha en stor spredning. Noen få er rene høyremennesker, mange er en blanding og noen få er rene venstremennesker. Still dere gjerne opp på en rekke hvor de som er rene venstremennesker og høyremennesker står på hver sin side, og de som er en blanding står i midten. Diskuter hva resultatene betyr. Repeter at hvis man f. eks. sikter med venstre øye, vil hjerneområdet som er best til å styre øynene ligge på høyre side av hjernen.Test

Venstre
Høyre
Håndtest
SkriveKaste


Fottest
Sparke


Øyetest
Hull i arkSikteøye


Øretest
Hvisking


SumIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar