mandag 10. februar 2014

Hvorfor skal vi vaske hendene?

Bakterier og virus er over alt, og selv om de fleste er ufarlige, er det alltid noen som kan gjøre oss syke. Håndvask reduserer smitterisikoen, og her er et eksperiment som viser hvorfor.

Dere trenger
  • et rør eller glass per elev
  • 0,5 dl 0,01 M NaOH
  • pH-papir
  • en vernebrille per elev

Slik gjør dere

  1. Gjør klar glass/rør til alle elevene. Et glass inneholder NaOH, resten innholder vann.
  2. Spør hva som gjør oss syke og diskuter hva bakterier og virus er. Fortell at dere nå skal gjøre et eksperiment som viser hvordan sykdom smitter hvis vi ikke vasker hendene. Glassene skal erstatte hender. Elevene skal smitte hverandre ved å helle væsken fra et glass over i glasset til en annen elev. Deretter skal halparten helles tilbake igjen.
  3. Fortell at et av glassene inneholder en base som skal simulere smitten. Ved å bruke pH-papir kan vi etterpå finne ut hvor mange som har blitt smittet. Hver elev skal blande væske med 3 andre elever. De må notere ned hvem de blander med og i hvilken rekkefølge. Fordi det er en base, må alle bruke vernebriller og ingen må drikke væsken.
  4. La elevene blande og deretter teste om de er smittet ved hjelp av pH-papir.
  5. Lag en tabell i fellesskap hvor dere først noterer hvem som er smittet ved hjelp av + eller -. Ved siden av noterer dere så om blandepartnerne er smittet. Noen elever vil bare ha pluss. En av disse var smittekilden.
  6. Diskuter hvordan smitten kunne vært stoppet, og hva de selv gjør for å unngå smitte.
Hva du kan fortelle
Dårlig håndhygiene er årsaken til mange sykehusinfeksjoner. Flere undersøkelser viser at sykehus som minner sine ansatte om å vaske hendene, overfører mindre smitte til pasientene sine. På et sykehus i Genève ble forekomsten av infeksjoner nesten halvert i løpet av 4 år der de ansatte hele tiden ble minnet om å vaske hendene. Men håndvask gjelder oss alle. Å vaske hendene hver gang vi kommer hjem er en god vane.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar