lørdag 15. februar 2014

Matterkurs som virker!

Det er nå fem måneder siden vi tok i mot våre første elever på matterkurs her i Forskerfabrikken. Vi startet opp et kurs i Moss, to i Oslo og et i Porsgrunn med til sammen 40 elever. Selv leder jeg et kurs 1,5 time hver torsdag kveld med 12 elever i alderen 9-13 år. Nå har 26 gitt tilbakemelding på
hvordan de har opplevd kurset så langt, og svarene er spennende lesning.


 
Matematikken vi har jobbet med er hentet fra JUMPMath, en kanadisk pedagogikk. Etter noen måneders innkjøring har vi endt opp med følgende struktur på undervisningen:
- vi starter med en felles undringsoppgave eller lek
-vi repeterer noe vi trenger å snakke mer om og har en intro til det vi skal jobbe med
-vi regner konsentrert i 30-40 minutter
-vi gjør et eksperiment hvor vi anvender matematikk
-vi avslutter med å diskutere matematikk eller jobbe med en tall-lek

Konsentrasjonsevnene er følsom for blodsukker. Derfor får elevene lov å ta med mat, og vi serverer vann. Vi har også oppdaget at elevene trenger kunnskap om hvordan hjernen virker og hvorfor den kan trenes. Noen av eksperimentene har derfor fokusert på hjernen, nerveceller og hva som skjer når vi lærer.
 
Hva sier så de 26 elevene som har svart på evalueringen om kurset:
  • Alle opplever at de lærer noe, og 17 at de lærer mye eller veldig mye
  • Alle syns kurset er gøy, og 22 at det er mer enn litt gøy
  • 18 elever har kjent glede inni seg når de får til et mattestykke de først syntes var vanskelig
  • 7 har fått litt tro på at de kan bli gode i matte etter at de begynte på kurset
  • 4 har begynt å tro de kan bli gode i matte etter at de begynte på kurset
  • 9 har blitt helt sikre på at de kan bli gode i matte etter at de begynte på kurset
  • 19 mener de har blitt flinkere i matte på skolen enn de var før de begynte på kurset
Helt konkret sier de:
"Jeg liker det veldig godt fordi jeg lærer mye og skjønner mere matte."
"Jeg liker at det er eksperiment til slutt. De forklarer på en enkel måte slik at jeg forstår. Gøy å gjøre oppgaver."
"De forklarer bedre. Jeg liker at vi får hjelp med en gang. Jeg liker forsøk."
"Jeg liker kurset fordi jeg blir bedre og jeg begynner å bli like god som alle andre."
"At man lærer matematikk på en morsom måte. Alt er egentlig fint."

 Hva sier foreldrene:
"Jeg opplever at min datter har blitt mer trygg på seg selv når det gjelder matte, og at hun har fått større selvtillit og mestringsfølelse. Læreren har også merket forbedringer."
"Hun har blitt tryggere og fått tro på at hun kan få det til."
"Han er tryggere i matte og liker matte bedre nå."
"Han forteller mye om hva dere har forsket på. Virker veldig fornøyd med kurset. Ellers er han ikke så begeistret for skolen."

Hva har så vi som jobber på kurset lært?
  • At selv ørsmå trinn må læres. Her kan selv den flinkeste elev bli usikker, og vi tror en viktig grunn til at mange elever mister taket på matten, er at vi voksne ikke er bevisste nok på hva som er nye ferdigheter i matematikk. Uten å være klar over det, introduserer vi flere ferdigheter samtidig.
  • Matteangst er det største hinderet for mange. Den kan overkommes med mye ros og ved at elevene gradvis får en mestringsfølelse fordi vanskelighetsgraden økes med små trinn, og vi ikke går videre før man har mestret et trinn.
  • Eksperimenter er en stor motivasjonskilde samtidig som de gir trening i å anvende matematikk.
Vi er nå i full gang med vårens kurs og skal jobbe oss gjennom de fire regneartene før vi gyver løs på prosent, desimaltall og brøk. Til høsten håper vi å tilby kurset til mange flere elever. Hvis du som leser dette kjenner deg kallet til å holde et kurs, så ta gjerne kontakt med oss. Vi trenger ildsjeler som brenner for matematikk og naturfag og har tro på at alle barn er potensielle genier.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar