torsdag 20. november 2014

Smartere av voldelige dataspill?


Kan voldelige dataspill med masse action kan ha positive effekter på hjernen? Ja, mener professor Daphne Bavelier som nylig hadde et innlegg på den årlige konferansen om Mind, Brain og Education i Forth Worth Texas. Selv var jeg temmelig skeptisk til denne påstanden, men etter hvert som hun la frem overbevisende data, ble jeg ganske overrasket. Ta f. eks. mennesker som har amblyopi eller dovent øye som det også kalles. Lidelsen skyldes mangelfull stimulering av synsnerven på et øye i tidlige barneår fordi dette øyet er noe svakere enn det andre. Hvis problemet oppdages sent, mente man tidligere at det ikke var så mye å gjøre. Men resultater blant annet fra forskning på effekten av dataspill, viser at hjernen er plastisk også i voksen alder. Kun 25 timer med voldelig dataspilling, hvor øynene så på hver sin skjerm, førte til varige bedring av synet hos voksne med dovent øye.  Bavelier har også funn som viser at slike spill kan øke øynenes evne til å skille kontraster med nesten 60%, en egenskap som som svekkes med alderen, men som er veldig viktig for å ha godt syn. Er du over 40 år gammel og liker dataspill med vold har du derfor nå en glimrende unnskyldning, og vi andre bør kanskje begynne å spille.

 Actionfylte dataspill krever forflytning i tredimensjonale rom, og derfor øker de også romfølelsen. Samtidig blir den omtrentlige tallfølelsen styrket og den visuelle korttidshukommelsen øker. Hva skyldes så alle disse positive effektene? Jo, hjerneskann viser at dataspill med action og vold er veldig utfordrende for hjernen, forteller Bavelier.  Mange hjerneområder må samarbeide for å mestre dem, og hele veien må spilleren skille mellom vesentlig og uvesentlig informasjon. Det øker den generelle evnen til å lære.

 Men hvis slike spill er så bra, hvordan kan det da ha seg at barn og ungdom som bruker mye tid foran en dataskjerm, har stor risiko for å gjøre det dårlig på skolen? Her er det mange mulig svar, mener Bavalier. Forskningen som er gjort har nemlig ikke undersøkt hva skjermtiden blir brukt til. Multitasking mellom ulike plattformer har f. eks. en omvendt effekt. Den  reduserer evnen til å fokusere og lære. Vi vet heller ikke hva nettbrett gjør med små barnehjerner. Her pågår et stort eksperiment ingen vet konsekvensene av. Hvordan påvirker f. eks. nettbrett sosiale ferdigheter, tilknytning og sanseerfaringer?

 Hvordan skal så gode dataspill være? Det er avgjørende at spillets vanskelighetsnivå kan justeres etter ferdigheten til spilleren. Deretter må nivået heves trinn for trinn og innholdet må være motiverende og vekke følelser. Det må være fullt av action. Tidspress er også bra. Men hvordan skal så barn få utbytte av slike spill? Vi vil jo ikke at de skal spille voldelige spill. Det må utvikles tilsvarende spill uten vold, avsluttet Bavalier, og spillene må brukes med måte. Kun 1 time noen ganger per uke, kan gi store positive effekter.
 
Vil du vite mer om Bavaliers forskning, kan du se dette foredraget:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar