fredag 24. august 2012

Når det gjelder naturfag, trenger vi både honning og kake


Naturfag er ikke noe vi lærer ved å  kun lese i en bok. Skal vi forstå naturen rundt oss, må vi utforske den aktivt. Det får barn mange muligheter til hvis vi lar dem jobbe som forskerspirer hvor de ikke bare får fakta presentert, men selv må utforske hvordan ting henger sammen. Som forskerspirer må de i likhet med ekte forskere, også lese og skrive. Dermed åpner det seg en gyllen mulighet for at naturfaget ikke bare styrker kunnskap om naturvitenskap, men også grunnleggende ferdigheter i morsmålet, men er det mulig?


Flere store forskningsprosjekter har konkludert med at naturfag og morsmålsundervisning tjener på  en symbiose. Det siste i rekken er utført av forskere ved to universiteter i California. Her deltok 94 lærere fra 16 ulike skoledistriker som alle underviste på 4. trinn. Halvparten fortsatte undervisningen sin som vanlig, mens de andre fikk tilsendt et undervisningsopplegg om lys. Her fikk de beskrevet hvordan de skulle koble eksperimentering om lys til diskusjoner, lesing og skriving. Klassene fikk også 18 små bøker med ulike tekster knyttet til lys, en skrivebok til hver elev og utstyr for å gjøre eksperimenter. Undervisningsbolken bestod av til sammen 40 økter a 45-60 minutter. Av disse ble 16 brukt på aktiviteter og 8 til å lese, 8 til å skrive skrive og 8 til å diskutere. Før elevene leste, ble de oppfordret til å sette seg mål for hva de skulle finne ut av. De måtte også lete etter sentrale ord, og bruke disse begrepene til å lage egne tekster.

Ved oppstart ble alle elevene testet i ordforråd, skriveferdigheter, leseforståelse og kunnskap om lys, og det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene før forsøket startet. Lærerne i de to gruppene var også ganske like med tanke på alder og undervisningserfaring. Når undervisningen var gjennomført, ble de samme testene utført på nytt, og resultatene viste at elevene som var med i forsøket, hadde størst faglig forståelse, størst vokabular om lys og  bedre skriveferdigheter enn kontrollgruppen. Det er derfor all grunn til å konkludere som Ole Brumms ønske om både kake og honning, når det gjelder naturfag og norsk: «begge deler takk».

Under Tittelen Forskerføtter og Leserøtter jobber forskere ved Naturfagsenteret med de samme problemstillingene, så det varer nok ikke lenge før norske lærere blir anbefalt å jobbe tverrfaglig med norsk og naturfag. http://www.naturfagsenteret.no/c1515602/prosjekt/vis.html?tid=1512163&strukt_tid=1515602


Kilde: Journal of Research in Science Teaching, vol 49, s 631-658, 2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar