torsdag 16. juni 2011

Baby Einstein

Hvordan små barn tenker er et spennende forskningsfelt. Siste nytt er en artikkel i Science skrevet av forskere i Ungarn. Den viser at barn kan gjøre avanserte resonnementer allerede når de er 1 år gamle.
Hvordan kan man så forske på så små barn når de bare kan bable? Jo, forskerne utnyttet at når barn blir overrasket over noe, ser de lenger på et fenomen enn når de ikke er overrasket. Slik fikk de informasjon om hvordan smårollingene vurderte ulike situasjoner selv om de ikke kunne snakke. Barna fikk se på 12 forskjellige filmer. På alle filmene var det to typer dingser som beveget seg tilfeldig inni en boks. Dingsene hadde forskjellig form og farge. Det var alltid 4 dingser i boksen, dvs. at hvis det var 1 dings av en type, var det 3 av den andre typen. Etter at dingsene hadde beveget seg noen sekunder, gikk et forheng ned foran boksen. Til slutt slapp en dings ut av boksen under forhenget.
Forskerne ville finne ut om barna klarte å forutsi hvilken dings som mest sannsynlig burde komme ut av boksen ved å se om de ble overrasket hvis en annen kom ut i stedet. I det første eksperimentet, gikk det lang tid fra forhenget gikk ned til noe kom ut av boksen. Dermed var det mest sannsynlig at den dingsetypen det var mest av i boksen, ville komme ut. Når det ikke skjedde, ble smårollingene overrasket. I det andre eksperimentet gikk det derimot kortere tid fra forhenget gikk ned til noe kom ut. Dvs. at da hadde både fordeling av dingser i boksen, og hvilken dings som var nærmest forhenget noe å si for hvilken dings som mest sannsynlig kommer ut. Når en helt annen dings kom ut, f. eks. en som var langt bak, ble ungene igjen sittende å stirre mye lenger enn når det som var mest sannsynlig skjedde. Her klarte de altså å vurdere to faktorer samtidig, både fordeling av dingser og plassering i forhold til forhenget. I det tredje og siste forsøket, gikk det enda kortere tid fra forhenget gikk ned til noe kom ut. Dvs. at da har gjenstanden som er nærmest forhenget størst sannsynlighet for å unnslippe. Når i stedet en gjenstand som var langt bak i boksen unnslapp, satt ungene og måpte. Her klarte de altså å skjønne at avstand var den viktigste faktoren.
Eksperimentene viser at helt små barn kan vurdere når de skal bruke ulike typer informasjon i et resonnement, eller sagt på en annen måte; de klarer å bruke sunn fornuft. Forskning på voksne viser derimot at vi innimellom legger all fornuft til side. Hva går galt på veien tro?Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar