fredag 24. juni 2011

Fremtidens Universitet

I dag går 100-150 millioner mennesker på et universitet. Om ti år vil behovet for studieplasser i verden være det dobbelte. Skal vi dekke behovet, må vi bygge et universitet daglig i 10 år, noe som ikke er realistisk. Altså må vi tenke nytt når det gjelder å løse behovet dagens unge mennesker verden over vil ha for høyere utdanning om noen få år. Akkurat det var temaet for en workshop jeg deltok på under Ashokas Changemaker Week i Paris denne uka.


Å utvikle universiteter som benytter seg av ny kommunikasjonsteknologi kan være en løsning. Trenden er allerede her. Massachusetts Institute of Technology  legger ut forelesningsnotater, eksamener og videoer på nett, og hvem som helst kan se på dem uten å registrere seg. Hver uke kan vi alle glede oss over TED`s  ideas worth spreading og Khan Academy som tilbyr kontinuerlig gratis undervisning til alle som er interessert. Men slike tilbud kan uansett ikke erstatte følelsen av å gå på et ekte universitet. Universitetet handler jo ikke bare om hva man lærer, men menneskene man møter og interaksjonen mellom undervisningen. Dessuten er det ingen som foreløpig får eksamensvitnemål av å bruke MIT`s forelesninger. Høystatusuniversiteter kommer i et dilemma her, for hvorfor har de høy status? Jo, fordi de er eksklusive, og kun noen få og meget gode kandidater kommer inn.

Skal vi utvikle virituelle universiteter som blir attraktive, må de tilby mer enn kunnskap. De må gi unge mennesker nettverk og mulighet for å lære sammen med andre. Her vil det kanskje være mye å hente ved å ta i bruke nye undervisningsprinsipper hvor man i stor mulig grad legger opp til interaksjon og egenrefleksjon mellom studentene i stedet for enveis forelesninger. Inspirasjon kan hentes fra OpenIDEO som er en digital plattform hvor kreative sjeler fra hele verden sammen kan løse problemer. Samtidig burde det være mulig å lage fysiske møteplasser hvor man møttes innimellom for å bli kjent med hverandre.

Vi lever i en tid hvor alt er i kontinuerlig forandring, og den viktigste ferdigheten fremtidens unge vil trenge er å lære seg å lære. Den ferdigheten burde det være mulig å trene på uavhengig om studiestedet er virtuelt eller fysisk. Ja, kanskje et virtuelt studiested er mer egnet?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar