fredag 3. juni 2011

Hva gjør deg lykkelig?

Vil du vite hvor lykkelig du er og hva som gjør deg lykkelig, kan du bli med på et gigantisk forskningsprosjekt. Prosjektet blir ledet av Daniel Gilbert som er professor i psykologi ved Harvard University i USA, og du finner det på www.trackyourhappiness.org. Hvis du registrerer deg her, vil du hver dag motta e-post eller en sms (bare for Iphone) hvor du blir spurt om hva du gjør og hvordan du føler deg når du gjør det. Etter 50 registreringer vil du få en analyse av hva som gjør deg lykkelig. Du kan selv velge hvor mange registreringer du vil gjøre daglig.  Hittil har 5000 mennesker fra 83 land blitt med på prosjektet, inkludert meg.


Mange av resultatene som har kommet frem så langt er ganske opplagte. Vi blir lykkelige av vennskap, helse, penger, søvn og sex. Å få barn derimot, har en liten, men negativ effekt på de nybakte foreldrenes lykke (sikkert noe med nattevåk å gjøre). Det er heller ikke lykkebringende å la tankene fly. Vi er nemlig mer lykkelige når vi tenker på det vi skal gjøre enn når vi drømmer oss vekk. Det er nok også en viktig grunn at de fleste blir i bedre humør av å snakke med andre. Samtalen hjelper oss å fokusere på øyeblikket, og ikke alt annet. Gilbert har også gjort en litt uventet oppdagelse som han mener er viktig. Han mener at folk flest er mer fornøyde med avgjørelser som er irreversible enn de som kan reverseres. Når ting uansett ikke kan endres, slår vi oss til ro med det og gjør det beste ut av situasjonen. Når ting kan endres derimot, undrer vi på om vi skal det, og grublingen gjør oss ulykkelige. Selv gikk Gilbert rett hjem og fridde til samboeren da han oppdaget denne sammenhengen. Et ekteskap er mer irreversibelt enn et samboerskap, mener han.

At lykkeforskning er i vinden, er også et nytt prosjekt i Storbritannia vitne om. Denne våren har 200 000 innbyggere fått et spørreskjema hvor de skal krysse av for hvor tilfredse de er med livet i sin helhet, og med det de gjør. Myndighetene håper resultatene kan avsløre hva som gjør folk lykkelige som hvor og hvordan det er best å bo. Resultatene kan i så fall få innvirkning på fremtidens politikk.
Tidligere nasjonale lykkestudier har avslørt at selv om ikke penger automatisk skaper lykke, så er en god levestandard viktig for å kunne kjenne seg lykkelig. Men denne økningen forsetter ikke i all evighet. De som har en inntekt på 700 000 i året er like lykkelige som dem som tjener mange ganger mer. Samtidig ser man at de som er nederst på inntektsstigen i et samfunn, har flere helseproblemer og er mer ulykkelige enn andre. De lever også kortere.
Sikkert er det at ukuelige optimister har det best. De har lavere risiko for å få hjertekarsykdom, influensa og en rekke andre sykdommer. Og den gode nyheten er at vi kan alle trene oss opp til å tenke mer positivt.”Oppskriften” finner du i boka Florish, skrevet av Martin Seligman. Han foreslår blant annet an man bruker 10 minutter hver kveld på å skrive ned tre ting man syns gikk bra denne dagen. Samtidig kan den evige jakten på lykke bære galt av sted mener filosofen Pascal Bruckner og i stedet gjøre oss ulykkelige. Personlig er jeg sikker på en ting. Vi kan ikke oppleve lykke uten også ha kjent oss ulykkelige. Akkurat som et maleri må ha både lys og skygge for å få dybde, trenger vi kontraster for å sette pris på det som er godt.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar