mandag 8. august 2011

Barnehagen viktigere enn skolen?

Er du en av dem som forlater et gråtende barn i barnehagen etter en lang sommerferie, kan du gjøre det med god samvittighet. Og jobber du i barnehage så vær stolt! Forskning fra en rekke land viser nemlig at om et barn går i barnehage eller ikke, har avgjørende betydning for hvordan barnet senere mestrer voksenlivet. Barnehagen klarer dessuten det skolen ikke får til, å utligne sosiale forskjeller.
Den siste studien som viser en slik sammenheng er ekstra overbevisende ettersom den fulgte 1400 amerikanske barn i 25 år. Alle kom fra en fattig bydel med afroamerikansk befolkning. Blant de som hadde gått i barnehage, var det en større andel som fullførte videregående skole. Effekten var spesielt tydelig når man sammenlignet barn til mødre som ikke hadde fullført high school. Nesten 80% av disse barna fullførte allikevel high school hvis de hadde gått i barnehage fra de var 3-4 år, mens det tilsvarende tallet for dem som ikke hadde gått i barnehage var 65%. Det var også en lavere forekomst av rusmisbruk og kriminalitet i barnehagegruppen.
Denne studien får støtte fra tilsvarende studier i mange andre land. En fransk rapport viser at barn som fikk tilbud om barnehage i Frankrike på 1960- og 1970-tallet, hadde økt sjanse for å lykkes på skolen, og tjente mer som voksne enn barn som ikke gikk i barnehage. I Sveits har man sett det samme, samt at barnehage er spesielt gunstig for barn fra resurssvake familier. Også en norsk studie viser en klar sammenheng mellom barnehage, utdanningsnivå og suksess i arbeidslivet. Når det i tillegg meldes om positive effekter av barnehage fra Asia, Sør-Amerika og en rekke andre land, er det merkelig at ikke barnehager og førskolelærere har høyere status i samfunnet. De gode effektene av barnehage er nemlig avhengig av at tilbudet har høy kvalitet med fagutdannet personell. Da kan til gjengjeld resultatene være oppsiktsvekkende. En engelsk undersøkelse konkluderer med at effekten av 18 måneders opphold i en god barnehage, kan ha like stor betydning på et barns kognitive utvikling som 6 år med barneskole! Det er kanskje ikke så merkelig hvis man tar i betraktning den enorme utviklingen som foregår i hjernen i denne perioden.
Ønsker vi kunnskapsrike voksne i fremtiden, er det derfor ingen bønn. Vi må satse enda mer på barnehagene. Vi må gjøre det attraktivt å bli førskolelærer slik at de finnes i fleng. I tillegg bør alt personell i barnehagene regelmessig få tilbud om etterutdanning. Barnehagene bør også ha god nok økonomi til å kjøpe sunn og god mat og godt undervisningsmateriell. Vi bør dessuten tilby plass til alle barn når de er gamle nok, uavhengig av når på året de er født.
Kilde: Science, vol 333, s 299-300 og 360-364, 15 juli 2011


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar