onsdag 24. august 2011

Rense et oljeutslipp

Oljeutslipp fra offshore-plattformer kan gjøre store skader på økosystemer i og ved havet. Her kan dere utforske hvordan man best kan begrense skadene av slike utslipp.


MATERIELL
• Playdecidespill om oljeutslipp. Dere finner det her: http://www.playdecide.eu/ - (http://www.playdecide.eu/play/topics/oil-and-gas-north-sea )
• Bokser til å simulere oljeutslipp i
• Kattesand
• Høy
• Sand
• Sagflis
• Oljematter (Biltema)
• Pipetter
• Matolje
• Kakaopulver
• Papp som kan klippes i strimler
• Saks
• Hyssing


FREMGANGSMÅTE
1. Spill Playdecide om oljesøl, www.playdecide.eu 

2. Alternativt kan dere diskutere følgende spørsmål:
a. Hva er olje?
b. Hva er oljens kjemiske struktur?
c. Hva bruker vi olje til?
d. Hvor finner vi olje?`
e. Hvordan henter vi ut olje?
f. Hva er typiske ting man må tenke på når man henter ut olje?
i. Sikkerhet
ii. Politiske hensyn
iii. Miljø
iv. Økonomi

3. Fortell at de nå skal utforske effektive og økonomiske metoder for å rense oljeutslipp. Vis dem boksen som skal simulere havet med 1 desiliter olje iblandet kakao som skal simulere oljeutslippet. Vis dem utstyret de kan bruke for å rense utslippet. Del elevene i grupper og la hver gruppe få elevarket hvor de skal planlegge hvordan de vil gå frem for å teste hvilken metode som fungerer best.

4. La gruppene gjøre 2 forsøk med 2 materialer og notere resultatene de får.

5. Del resultatene med hverandre og diskuter hvilken metode som er best.

6. Nå kan de forsøke en gang til. Her kan de evt. kombinere 2 materialer.

7. Oppsummer på nytt i fellesskap hvordan de ulike metodene fungerte. Hvilken er best?

8. Har dere tid kan dere forsøke andre materialer/metoder i en ny økt.


HVA DU KAN SPØRRE OM
Hva observerer dere når oljen treffer vannet? Flyter den, synker den, blander den seg eller
vil den ikke blande seg med vannet?

Hvilket materiale ser ut til å virke best?
Hva ville dere gjort annerledes hvis dere skulle gjøre dette en gang til?

Hva ville dere gjøre med materialene dere har brukt til å rense olje fra havet hvis det var snakk om et ekte oljeutslipp?


HVA DU KAN FORTELLE
Hydrokarbonkjedene i organiske molekyler er upolare.
Ladningene i atomene inne i molekylene er helt symmetrisk fordelt. Det finnes derfor ingen gjensidig tiltrekning mellom slike molekyler og vannmolekyler. De fleste organiske stoffer løser seg derfor dårlig i vann. De må i stedet løses i organiske løsningsmidler som også består av upolare molekyler. I kjemien pleier man å si at ”likt løser likt”.

Eksempler som er kjente
Upolare stoffer løser upolare stoffer og polare stoffer løser polare. Likt løser likt. Når man f. eks. skal rengjøre malingskoster, må pensler med oljemaling renses i White spirit som er upolar, mens vannbasert maling kan vaskes under springen i vann som er polart.

ELEVARK:

Å RENSE OLJE FRA VANN
Her har dere en oversikt over hvilke materialer dere har til rådighet og hva de koster.

  • Høy: 100 kroner/høyball
  • Oljematte: 1000 kroner/matte på 10*10 cm
  • Kattesand: 20 kroner/kilo
  • Sand: 10 kroner/kilo
  • Pipetter: 10 kroner/stk
  • Pappremser: 10 kroner/stk
  • Hyssing: 1 krone/meter

1. Legg en plan for hvilke materialer dere vil teste. Dere kan teste 2 ulike materialer. I tillegg kan dere bruke pappremser eller hyssing


2. Hvilke erfaringer gjorde dere?


3. Legg en plan for å gjennomføre 1 test til. Dere kan nå bruke 2 materialer samtidig hvis dere vil.

4. Hva var resultatet denne gangen?


5. Hvilken metode er best hvis man også tenker på hva som er mest økonomisk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar