tirsdag 9. august 2011

Tar det fyr i en vannfylt muffinsform?

Alle vet at papir lett tar fyr. Det kan vi enkelt vise ved å holde en muffinsform av papir over en flamme. Hvis vi har vann i en slik muffinsform og holder den over flammen, vil papiret da ta fyr, eller vil vannet varmes opp slik at det begynner å koke?FOR Å UTFØRE EKSPERIMENTET TRENGER DERE:
• Vernebriller
• Gassbluss
• fyrstikker
• Stativ med kokering og metallnett
• Vann
• Muffinsformer

FREMGANGSMÅTE
1.Rigg opp stativet, med kokering og metallnett.
2.Plasser gassblusset under kokeringen
3.Plasser en muffinsform fylt med litt vann (1 cm) på metallnettet.
4.Ta på vernebriller, og tenn gassblusset
5.Observer hva som skjer med muffinsformen og vannet.
6.Hvilken temperatur tror du papiret i muffinsformen hadde etter hvert i forsøket?


PRAKTISKE TIPS
Pass på at ikke flammene fra gassbrenneren rekker opp langs kanten av muffinsformen. Da kan den delen av formen som stikker opp over vannflaten ta fyr. Dette sikres gjennom bare å la tuppen av flammen treffe bunnen av muffinsformen.

Bruk muffinsformer med tynt papir og som ikke har et kraftig vokslag på utsiden.


HVA DU KAN FORTELLE
Vannet i formen vil kjøle ned papiret til 100 °C. Siden vann i væskeform ikke får en temperatur over 100 °C, vil papiret i formen også holde denne temperaturen. Dermed oppnår ikke papiret høy nok temperatur til å kunne ta fyr. All energien fra flammene går med til å fordampe vannet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar