fredag 19. august 2011

Tips for forskerspirer!

I følge dagens læreplan i naturfag, skal alle elever i norsk skole få erfaring med å jobbe som forskerspirer. De skal bruke den vitenskapelige metode til å finne svar på problemstillinger. Etter å ha laget hypoteser skal de eksperimentere eller hente inn resultater på andre måter. Deretter skal de diskutere det de finner før de konkluderer. Denne oppgaven er ikke enkel. Det ser jeg hvert år når jeg er juryleder i Årets Nysgjerrigper. Mange elever sliter med å følge den vitenskapelige metoden. Det er spesielt mange som trår feil når de skal gjøre egne undersøkelser, og årsaken er ofte at de har valgt et tema som er for vanskelig når man mangler erfaring og dessuten ikke har utstyret man trenger. Slik er det også i USA, viser en undersøkelse utført av organisasjonen Science Buddies. Det amerikanske elever finner mest krevende når de skal presentere egen forskning, er å finne et egnet prosjekt og bakgrunnsstoff om temaet de vil forske på.

Nå er det heldigvis hjelp å få. På http://www.sciencebuddies.org/ er det lagt ut 15 000 nettsider hvor voksne forskere gir råd og veiledning om hvordan man kan forske på ulike temaer. Tilbudet har blitt populært. I 2010 besøkte 18 % av alle amerikanske skoleelever, dvs. 9,8 millioner unike brukere, denne nettressursen. Her får de ikke bare ideer, men kan få råd fra voksne forskere. Lærere og foreldre kan også få veiledning her. Samtidig kan forskere presentere problemstillinger de ønsker at forskerspirer skal engasjere seg i, og i gjennomsnitt får hvert prosjekt besøk av 14 000 elever.

En typisk prosjektbeskrivelse inneholder en kort introduksjon, tidsbruk, kostnader, materiell som er nødvendig og lignende. Jeg har så langt bare hatt tid til en rask titt, men en ting er jeg sikker på. Her skal Forskerfabrikken finne gode forskningsprosjekter vi kan gjennomføre i neste års sommerskole. Bortsett fra når jeg studerer finalistene i Årets Nysgjerrigper, har jeg aldri sett så mange gode forskningsideer på ett og samme sted. Jeg tipper lærere i norsk skole, eller foreldre som vil forske med barna sine, også kan finne mye inspirasjon her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar