mandag 2. mai 2011

For smarte for fangeskap?

I 1998 ble delfinene Tab og Presley påmalt trekanter og sirkler i pannen, på ryggen og på finnene. Alle merkene var plassert slik at de ikke kunne se dem. Når de derimot fikk et speil i bassenget sitt, tok det ikke lang tid før de vred og vrengte kroppen i ulike vinkler foran speilet for å studere hvordan de så ut med sin nye utsmykning. Forsøket viste at delfiner, i likhet med sjimpanser og mennesker, har selvbevissthet. Når de ser seg selv i speilet, forstår de at det ikke er en annen delfin, men dem selv. Disse marine pattedyrene kan dessuten forstå mening med elektroniske signaler sendt ut i vannet og håndsignalene til en delfintrener. De kan til og med ha forståelse for setningsstruktur og grammatikk! Delfinflokker ser også ut til å ha ulike kulturer, og de kan bruke redskaper.
Funnene er ikke overraskende, for delfiner kommer på 2. plass når det gjelder hjernevekt i forhold til kroppsstørrelse. Menneskehjernen utgjør 2% av kroppsvekten, mens delfinens utgjør 1%. Sjimpansen kommer kun på 3. plass med en hjerne som utgjør 0.5% av kroppsvekten. Anatomisk ligner også delfinhjernen mye på vår hjerne. Den har blant annet en kompleks neokorteks, et hjerneområde som vi bruker til å løse problemer, ha selvoppfattelse og uttrykke følelser.
Nå tar stadig flere til orde for at delfiner er for intelligente til at det er etisk forsvarlig å ha dem i fangenskap. Delfinforsker Lori Marino er talskvinne for denne saken. Etter å ha forsket på delfinhjernen i flere år, orker hun ikke å jobbe med delfiner i fangeskap lenger. Mens ville delfiner beveger seg over hundrevis av kvadratkilometer, må delfiner i fangenskap klare seg med steriliserte bassenger hvor de lett blir syke, hevder hun. Nærmere 7 % av alle delfiner i fangeskap dør årlig i motsetning til 2.2 % av delfinene som er fri viser en undersøkelse. Det er nå laget erklæringer over hvilke rettigheter høyerestående marine pattedyr bør ha. Her hevder man at de ikke skal holdes i fangenskap, men studeres i det fri. Men andre forskere som jobber for å lære mer om delfinenes intelligens, sier at de blir det umulig å studere dem på denne måten. De hevder også at mye tyder på at delfiner trives i fangenskap. I San Diego er det kun en smal gangvei som skiller delfinene i fangenskap fra det åpne havet. Hvis de ville rømme, kunne de enkelt ha hoppet over.
Samtidig jobbes det for å utvikle metoder for å studere delfiner i det fri. Ved Atlantic University i Florida, har de allerede gjort det i mer enn 20 år. Ca 65 km fra kysten, driver de rundt i en katamaran, og to delfinflokker stikker innom når de har lyst. De er så vant med mennesker at de oppfører seg helt som normalt. Forskerne tar opp film og lyd for å studere dyrenes oppførsel. I 2008 oppdaget de at delfinmødre lærer ungene sine å fange fisk, en form for oppførsel som man før bare har sett hos mennesker og menneskeaper.
Denne debatten er nok ikke den eneste vi vil se i årene som kommer. Det samme blir allerede diskutert om elefanter og aper. Jeg håper det hele er et tegn på at jo mer vi lærer om andre arter, dess større respekt får vi for dem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar