onsdag 18. mai 2011

Lage leker til kjæledyr


Det finnes mange typer kjæledyr. Nar dere lager leker eller andre gaver til dyrene vil dere oppdage hvor forskjellige de er. En hund liker jo helt andre ting enn et marsvin eller en kanin.


Aktiviteten kan gjøres hele året. Den bør deles inn i to økter, én for planlegging og én for gjennomføring. Planleggingen trenger ikke å ta mer enn 1-2 timer, men gjennomføringen krever antageligvis noe lenger tid. Under planleggingen kan dere også fordype dere i dyrs behov og spesielle kjennetegn. Selve gjennomføringen passer fint som et juleverksted.

SENTRALE BEGREPER:
Kjæledyr, virveldyr, virvelløse dyr, kjøtteter, planteeter, alteter, pattedyr, krypdyr, fugler, gnagere og virvelløse dyr

MATERIELL:
Hva dere trenger av materiell, avhenger helt av hva dere ønsker å lage, men følgende vil nok komme til nytte:
• Ulike typer tråd/hyssing

• Doruller

• Tekstilrester

• Tomme brusflasker, 0,5 liter og 1,5 liter

• Kniv til å skjære i flaskene

• Trådsneller

• Planker

• Skruer

• Spiker

• Hammer

• Skrutrekker

• Hengsler

• Rundstokker

• Gamle sokker

• Godbiter til hund og katt som ikke mugner

• Solsikkefrø til gnagere, evt. andre typer frø

• Tomme pappesker/emballasje

• Små speil (til fugleleker)

• Dopapir

FREMGANGSMÅTE

1. Hvor mange av elevene har et kjæledyr? Hvor mange kjenner et kjæledyr? Få en oversikt, og gi alle i oppgave å finne et dyr de vil lage en gave til. Hvis noen skal jobbe med samme type dyr, kan de jobbe i grupper.

2. La elevene diskutere eller skrive ned hva de vet om dette dyret.

a. Er det et virveldyr?

b. Er det et pattedyr, et krypdyr, en fugl, et leddyr eller noe helt annet?

c. Hvordan lever et slikt dyr i naturen?

d. Hva spiser dyret? Er det en planteeter eller en kjøtteter?

e. Hvilke behov har dyret når man har det som kjæledyr? Spiser det kjøtt eller planter? Er det en jeger? Liker det å grave seg ned? Liker det å gjemme seg bort? Liker det å leke?

3. Legg en plan for hvordan dere skal finne svar på spørsmålene. Kanskje dere kan søke på Internett, f. eks. på www.nysgjerrigper.no for å finne ut mer om de ulike dyrene. Dere kan også bruke bøker eller dere kan intervjue medelever som har de aktuelle kjæledyrene.

4. Deretter kan elevene legge en plan for hva slags gave de vil lage. Her kan du eventuelt vise frem utstyr de kan bruke slik at det blir lettere å få ideer. Gjennomfører dere denne økten noen dager senere, vil elevene også kunne finne frem saker de kan bruke hjemme.

5. Når dyret får gaven sin, kan eleven teste hvordan den fungerer. Oppsummer senere hvordan gavene ble mottatt av de ulike dyrene.

Under finner dere tips til noen enkle og noen mer avanserte kjæledyrleker.

TRÅDSNELLEVILT TIL SMÅDYR SOM LIKER Å JAKTE

Materiell

• 2 m hyssing

• En trådsnelle

Fremgangsmåte

1. Tre den ene enden av hyssingen gjennom hullet i trådsnellen.

2. Bind enden som er tredd gjennom trådsnellen til hovedlengden av hyssingen slik at snellen blir inne i en løkke. Det er viktig at løkken ikke er for trang, for da triller snellen dårlig.

3. Lag en løkke i den andre enden av hyssingen som dere kan holde i når dere drar trådsnellen bortover gulvet.

DORULL-LEKE TIL KATT, ILDER OG LITEN HUND

Materiell

• Flere korte lengder med hyssing.

• Doruller

Fremgangsmåte

1. Mal og dekorer dorullene dere skal bruke til denne leken. Kanskje dere vil pynte dem som mus hvis det er en katt som skal ha rullene?

2. Stikk hull i dorullene og knyt en hyssing fast i hullet.

3. Bind de løse endene av hyssingene sammen slik at det blir et knippe med doruller. Det er bare en fordel om ikke alle hyssingene er like lange.

4. Heng dorullknippet opp et sted der kjæledyret kan leke med det. Dere kan også dra leken etter dere for å få dyret til å fange dorullene.

På lignende måter kan dere lage leker av gamle filler og andre ting.


HØYDEHOPP


Stativet for høydehopp kan skaleres etter størrelsen på kjæledyret. Det tar et par timer å lage stativet hvis man har kappet til de ulike delene på forhånd.

Materiell per stativ

• 4 plankelengder a 1 meter. Her kan man bruke det man har for hånden og elevene kan ta med seg noe hjemmefra

• 4 plankelengder a 30 cm

• 40 treskruer eller spiker. Lengde og tykkelse på skruene/spikrene avhenger av hva slags materialer og hengsler man bruker.

• 4 små hengsler

• En tynn rundstokk av omtrent en meters lengde.

• Skrutrekker eller hammer

Fremgangsmåte

1. Lag bein til stativet ved å feste to av de korte plankelengdene på tvers av de lange plankelengdene med skruer eller spiker, se bilde.

2. Lag det andre beinet på samme måte.

3. De to andre lengdene skal brukes til å feste hinderet på. Monter to og to skruer/spikre i fire ulike høyder for å kunne velge mellom ulike høyder når hunden skal hoppe. Skruene/spikrene må være såpass fra hverandre at rundstokken kan hvilke på dem. Vær nøye på at høydene for skruer/spiker blir den samme på begge lengdene.

4. Fest hvert av hinderfestene loddrett på beina ved hjelp av to hengsler og skruer/spiker. Dere trenger et hengsel på hver side av beinet for å låse det i lodd.

5. La blomsterpinnen hvile på en av skruene/spikerne som angir en gitt høyde.

6. Sammen med gaven kan man lage en lapp om hvordan man trener på høydehopp med hund. Der kan det f. eks. stå:

Når du skal få hunden din til å hoppe, bør du begynne på den laveste høyden. Still hunden foran hinderet og stå på andre siden med en godbit i hånden. Si hopp og lokk med godbiten. Når hunden hopper over, får den belønningen. Etter hvert kan du utvide øvelsen ved at du løper med hunden mot høydehoppet, og belønner når den hopper. Husk ros og litt godteri med en gang den lander. Hvis dyret sniker seg utenom blir det ikke noe ros, men det blir heller ikke skjenn! Prøv heller på nytt. Etter hvert kan man prøve uten bånd og med større høyder! Husk ikke å holde på for lenge av gangen, for da blir hunden sliten.

MUS, HAMSTER- OG ROTTETUNELL

Materiell

• 0.5 liters (hamster og mus) eller 1,5 liters (rotte) plastflasker

• Pakketape

• Syl

Fremgangsmåte

1. Lag plastsylindere av plastflaskene ved å skjære av topp og bunn

2. La en av flaskene beholde bunnen

3. Tape sammen sylinderne og bruk den som har bunn til sist slik at tunellen blir en blindvei. Husk at den ikke må bli lenger enn at den kan passe inn i buret.

4. Lag noen hull på toppen og i bunnen av tunellen med en syl slik at luft kan sirkulere

5. Alternativt kan tunellen brukes når man har dyret ute av buret. Da kan dere lage den lenger og eventuelt lage åpning i begge ender slik at dere kan bruke tunellen når dyret går fra en person til en annen.

6. Legg ved en lapp hvor det står at eieren må passe på at dyret ikke begynner å gnage på tapen. FORINGSSTASJON FOR GNAGERE

Materiell

• To 0,5 liters brusflasker

• En saks

• En kniv

• Tape

Fremgangsmåte

1. Kutt av toppen på den ene flasken som vist på bildet.

2. Lag et hull nederst på siden i denne flasken. Hullet må være så stort at dyret som skal få foringsflasken, kan stikke hodet inn og forsyne seg

3. Press toppen med tuten først ned i bunnen med hull. Fest den med tape slik at flasketuten henger rett over bunnen og mat kan falle ut av tuten.


GODBITFLASKE FOR SULTNE KJÆLEDYR

Materiell

• En plastflaske (0,5 liter eller 1,5 liter avhengig av hvor stort dyret er)

• En syl

• Favorittfrø eller favorittgodbit

Fremgangsmåte

1. Lag flere hull i flasken. De må være store nok til at frøene eller godbitene kan komme igjennom

2. Fyll på det du mener er en passelig mengde godbiter

3. Skru på korken. Gir man godbitflasken til dyret når det er sultent, er sjansen stor for at den snart vil oppdage at den får tak i mat ved å rulle flasken frem og tilbake.


DRIKKEFLASKE TIL HUND


Denne flaskepatenten er kjekk når man må ta med hunden på turer hvor det ikke er vann å få tak i.

Materiell

• 3 stk. 1,5 liters brusflasker hvor to har kork (da får man to gaver)

• Kniv

Fremgangsmåte

1. Kutt den ene flasken i 2 deler på langs fra topp til bunn. Her vil nok de fleste trenge hjelp av en voksen.

2. De to halvdelene kan nå klikkes utenpå hver av de to andre flaskene

3. Fyller man disse flaskene med vann før man går på tur, kan den halve flasken brukes som drikkekar

GODBITSKATT FOR KATTER OG HUNDER


Materiell

• Pappemballasje eller dorull

• Dopapir

• Godbiter dyret liker som har lang holdbarhet

Fremgangsmåte

1. Pakk godbiten inn i dopapir.

2. Legg godbiten inni emballasjen eller dorullen sammen med mer papir.

3. Pakk evt. emballasjen eller dorullen inn i papir. Dyret vil lukte godbitene inni gaven og gnage og bite til det får tak dem.

LEKE TIL FUGLER

Materiell

• Sugerør med trekkspillknekk

• Hyssing

• Saks

Fremgangsmåte

1. Ta en håndfull sugerør og fest hyssing i 10-15 cm lengde til hvert rør ved å knyte hyssingen rundt røret rett nedenfor trekkspillknekken.

2. Tape sammen sugerørene slik at knekken på sugerørene peker i samme retning. Tapen skal ikke ødelegge knekken på sugerørene, men kan brukes til å feste hyssingknutene bedre.

3. Bøy knekken på sugerørene utover.

4. Heng leken opp etter en av hyssingene. Forhåpentligvis vil fuglen kose seg med å dra i båndene og bøye sugerørene. Legg ved en lapp hvor det står at eieren må passe på at fuglen ikke spiser på leken.


PRAKTISKE TIPS
Legg en plan for å samle inn materiell som flasker, doruller etc. noen uker/måneder i forveien.

Frolic egner seg som godbiter til hund. De har lang holdbarhet.

Leker av plast kan dekoreres med vannfast tusj.

Det er viktig å passe på at lekene ikke har små løse deler som dyrene kan svelge. Lag lapper som kan legges ved hvor det står at eieren av dyret må følge med på at dyret ikke spiser plast og annet materiale i leken.

Lag gjerne en tabell hvor elevene kan systematisere hva som kjennetegner ulike kjæredyr. De kan krysse av for det som stemmer for det enkelte dyr. 

HVA DU KAN FORTELLE
Virvelløse dyr mangler ryggsøyle. Til disse tilhører leddyrene (Arthropoda), leddormene og bløtdyr. Flertallet av dyrene på jorda er virvelløse dyr.

Alle virveldyr har et indre skjelett med ryggvirvler. Det finnes ca. 60 000 ulike virveldyr i verden. Fisk, krypdyr, fugler og pattedyr er alle virveldyr.

• Fisk er virveldyr som lever i vann og som har finner i stedet for bein og armer. Fiskene var de første dyrene med virvelsøyle.

• Alle krypdyr går med beina ved siden av kroppen, eller de drar seg frem på buken som slanger. De har ikke en fast kroppstemperatur, men endrer temperatur avhengig av temperaturen i omgivelsene. Huden er vanntett og dekket med skjell.

• Fugler har hule lette bein i skjelettet, forlemmene har utviklet seg til vinger og kroppen er dekket av fjær. Videre har de nebb og er varmblodige, dvs. at de har en bestemt kroppstemperatur.

• Pattedyr er også varmblodige, og de har beina plassert under kroppen. Videre har de pels og stor hjerne sammenlignet med mange andre typer dyr. Navnet har de fått fordi de gir barna sine melk når de er små. Ca 40 % av alle pattedyrarter er gnagere. Foran i munnen har gnagerne tenner som er spesialutviklet for å gnage.

En kjøtteter er et dyr som først og fremst spiser kjøtt. Typiske kjøttetere er ulv, gaupe, rev, tiger og løve. Selv om katter og hunder kan like frukt og grønnsaker, er de først og fremst kjøttetere.

En planteeter er et dyr som hovedsakelig lever av å spise planter. Typiske planteetere blant pattedyrene er hest, sau og kyr. De fleste planteeterne på jorda finner man hos mindre avanserte dyregrupper som leddyrene.

En alteter, er et dyr som spiser både plantemat og kjøtt. Typiske altetere er menneske, bjørn, grevling og svin. Det finnes også laverestående altetende dyr som veps og maur.

2 kommentarer:

  1. flott artikkel, dette er en av favoritt bloggene mine

    besøk meg her tilbudsvarer.blogspot.com

    SvarSlett
  2. looking for something new? for your kid? than get some amazing Babyprodukter for best mental and physical growth of your kid.

    SvarSlett