mandag 30. mai 2011

Vårt nære forhold til dyr

Uansett hvilken religion eller kultur vi mennesker tilhører, har vi alle en ting til felles. Vi omgir oss med dyr, ikke bare husdyr og kjæledyr, men også nesten helt ville dyr. Vi stiller ut dyr og konkurrerer med dyr. Dyr er ikke bare til nytte, men også til hygge. Men hvorfor i alle dager er vi så interessert i dyr og så nært knyttet til dyr? Akkurat det har professor Pat Shipman ved Penn State University i USA undret seg over i flere år. Vi mennesker er er nemlig helt spesielle her. Ingen andre pattedyr ”adopterer” andre arter.

Han mener det hele begynte da våre fjerne forfedre, som levde i Afrika for 2,5 millioner år siden, begynte å spise kjøtt. Disse menneskene hadde en tøff konkurranse. Hele 11 andre rovdyr jaktet etter kjøtt på denne tiden, og menneskene var blant de minste og svakeste av rovdyrene. Men de hadde en fordel som ikke de andre hadde. De kunne samarbeide i grupper, og de kunne lage redskaper som kompenserte for at de ikke hadde så skarpe horn og tenner. Det var mange fordeler ved å spise kjøtt i stedet for å bare leve på planteføde. En av dem er at kjøtt inneholder mer energi per gram enn planter. Dermed kunne man bruke mindre tid av dagen på å spise, og fikk i stedet tid til overs til å lære av hverandre, og sikkert også til å gruble på hvordan man kunne få tak i mer kjøtt. Det førte igjen til at mennesker gradvis utviklet nye redskaper. Hver eneste jakt ga ny kunnskap om dyrs egenskaper og vaner. Shipman mener dette fokuset på dyr og jakt også bidro til å utvikle menneskets språk. Vi måtte kommunisere for å være gode jegere. At dyr og jakt spilte en hovedrolle i menneskers liv, blir bekreftet når man ser på steinalderkunst. De viser ikke hvordan man finner vann eller bygger hus, men beskriver først og fremst jaktscener og dyrs adferd, bevegelse, farge og form.
Hva var det så som fikk oss til å ikke bare jakte på dyr, men å gjøre dem til husdyr? Ulven var det første husdyret vi temmet, kanskje allerede så tidlig som for 32 000 år siden. Vi valgte altså et dyr som var kjøttéter som oss, og som ikke er mye å satse på hvis du vil holde husdyr for å spise det. Ulven måtte altså gjøre nytte for seg på andre måter som å hjelpe til i jakten og beskytte mennesket mot farer. Slik er det med de andre husdyrene vi har tatt til oss også. De ga ikke bare kjøtt, men en mengde andre fordeler som ull, melk og gjødsel. Men vi hadde aldri mestret temmingen av dyr uten at vi hadde eldgammel kunnskap om dyrs adferd og liv, mener Shipman.
Vårt forhold til dyr, først som byttedyr og deretter som husdyr, har altså vært en viktig drivkraft i utviklingen av det moderne mennesket. At vår interesse for dyr er flere millioner år gammel, kan kanskje også bidra til å forklare hvorfor mange av oss i dag holder kjæledyr og bruker uhorvelig med ressurser på dem (og det minner meg på at vi snart må kjøpe ny sal til vår kjære New Forest hoppe, Summer).


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar