søndag 1. mai 2011

Måle vanninnhold i frukt og gønt


Her er en enkel måte for å observere hvor forskjellig vanninnhold er i ulike typer av frukt og grønnsaker. En skoletime på å sette opp forsøket. Deretter 10 minutter hver dag i 1-2 uker for å følge opp. Dette avhenger av type blomst dere velger. Sentrale begreper er: Væske, fordamping, faseovergang, vanninnhold, ernæring, sortering, visne.

Materiell
  • Blomster som lett henger med hodet når de ikke får vann som f. eks. hestehov eller hvitveis
  • Ulike typer frukt og grønt dere ønsker å teste
  • Vekt
  • Kniv
  • Brett
  • Saks
Fremgangsmåte
1. Vei inn 100 g av hver type frukt og grønt som skal testes. De bør skjæres ut som ett stykke.
2. Legg de ulike bitene utover på et brett
3. Stikk hull i frukten eller grønnsaken ved hjelp av en kniv
4. Klipp av nok grenblomster til alle testhullene
5. Stikk stilken på en blomst inn i et hull på en frukt eller grønnsak
6. Ta bilde slik at dere har kontroll på utgangspunktet
7. Følg med hvordan blomstene klarer seg på det vannet som er i de ulike frukt og grønnsakene gjennom en periode på 1 – 2 uker. Ta bilde underveis. Hvilken blomst klarer seg best? Hvilken visner først? Kan dere ut i fra resultatene si noe om vanninnholdet i de ulike fruktene og grønnsakene i forhold til hverandre?

Praktiske tips
Forsøket kan dokumenteres ved å ta jevnlige bilder av forsøksoppsettet.

Husk at hvis elevene lager store åpne overflater uten skall på fruktene eller grønnsakene de skal teste, vil det foregå noe fordampning fra disse områdene, og vann vil ikke bare forbrukes av blomsten. Dette kan være en mulig feilkilde i forsøket som dere kan diskutere. Jo større naken overflate, jo større område å fordampe fra.

Ved å lage to oppsett av forsøket, kan dere også undersøke hvordan varme innvirker på levetiden av blomstene. Plasser ett oppsett i en solrik vinduskarm og det andre i en annen del av klasserommet eller i et kjøligere rom. Blomstene i vinduskarmen vil sannsynligvis dø tidligere. Det vil skyldes en kombinasjon av for høy varme og raskere fordamping til luft av vannet i fruktene og grønnsakene i vinduskarmen.

Hva du kan fortelle
Frukt og grønnsaker inneholder naturligvis en rekke ulike stoffer i tillegg til vann, bl.a. ioner og organiske stoffer. Gå inn på www.frukt.no under fanen leksikon øverst til høyre (rett under søk). Velg type frukt eller grønnsak. Under hvert slag vil dere finne tabeller over vann- og næringsinnhold.

Omtrent 96,5 % av innholdet i en agurk er vann. Dette tilsvarer vanninnholdet i vanlig sjøvann! Forskjellen er at sjøvann for det meste består av ioner, mens det i en agurk også er mange ulike organiske forbindelser.

Her følger en liste over vanninnhold i noen kjente frukt og grønnsaker:
Agurk 96,5%
Tomat 94%
Vannmelon 93%
Sitron 90%
Appelsin 88%
Gulrot 87%
Eple, Pære og Kiwi 84%
Potet 77%
Banan 76%
Avokado 73%
Mandel 4%
Valnøtt 3%

Hvis elevene ennå ikke har lært om prosent, kan dere snakke om mengde vann ut i fra 100 g av frukten eller grønnsaken. For eksempel at det i 100 g agurk er 96,5 g vann.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar