søndag 6. mars 2011

Alle gode ting er tre

Kanskje det er noe i regelen fra eventyrene om at alle gode ting er tre. For ganske mye i varer akkurat i 3 sekunder. Klemmer varer f. eks. i 3 sekunder i gjennomsnitt. Det viser grundige analyser av 188 klemmer mellom idrettsutøvere fra 32 ulike nasjoner under OL i Beijing. Funnet er et av mange som viser at mye av det vi foretar oss, som farvelvinking og babyers bableutbrudd varer i ca. 3 sekunder. En lignende oppførsel er funnet hos mange dyr. En giraff tygger f. eks. I gjennomsnitt 3 sekunder om gangen.

Forklaringen kan være at vi opplever verden i små tidsintervaller som varer 3 sekunder tror psykologene som studerte klemmingen, eller sagt på en annen måte; vår evne til å være i nuet varer i 3 sekunder om gangen. Men vi har også andre biologiske rytmer, påpeker psykobiologen Colwyn Trevarthen ved Universitetet i Edinburgh . Vi kan f. eks. reagere på brøkdelen av et sekund hvis en fare truer.

Kilde: Science, vol 331, s 518, 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar