søndag 27. mars 2011

Skap lykke og lev lenge

Har du lyst til å leve lenge bør du sørge for å være lykkelig mye av tiden, for lykkelige mennesker lever i snitt 14% lenger enn ulykkelige. Det viser en meta-analyse av 24 studier på livslenge og lykke. Mange av studiene som ble gått nærmere i sømmene, hadde fulgt mennesker over lang tid og intervjuet dem om helse og hvordan de hadde det. Betydningen av lykke ble ekstra tydelig i en studie som fulgte nonner. Før nonnene gikk i kloster, ble de spurt om hvor lykkelige de kjente seg. De som var fornøyde med livet, ble i gjennomsnitt 93.5 år gamle, mens de som var mindre fornøyde kun ble 86 år gamle.


Hvordan blir man så lykkelig? Forskning på lykke viser at lykke ikke oppstår av seg selv. Lykke må skapes. Vi blir f. eks. glade når vi jobber mot et mål. Målet kan være å mestre noe fysisk som å surfe på surfebrett, fange en fisk, mestre en sport eller å bli ferdig med en bok. Oppgaven vi jobber med, må ikke være for lett, men heller ikke for vanskelig. Det er kjedelig å lese for lette bøker, men det er også kjedelig å lese for vanskelige bøker. Vi liker å lese bøker som er litt vanskelige. Mens vi jobber, trenger vi tilbakemelding på om vi gjør en god eller dårlig jobb. Samtidig må vi ha en slags kontroll over det vi gjør og ro til å konsentrere oss. Når vi jobber på denne måten, er sjansen stor for at vi kjenner lykke. Forskere kaller denne følelsen for flyt. Da glemmer vi tid, vi glemmer at vi blir sultne, og vi slutter å bekymre oss.
Vi må selv sørge for å skape flyt. Velger du f. eks. å se mye på TV, kommer du ikke i flyt. For når du ser på TV, har du ikke egne mål, og du bruker ikke din egen hjerne aktivt. Faktisk er folk som ser mye på TV mindre lykkelige enn folk som ser lite på TV. Rikdom skaper heller ikke flyt. Selv ganske fattige mennesker kan skape flyt i livene sine hvis de bare får nok mat, søvn og kan leve trygt. Samtidig er det en fare med flyt. Fordi det er så deilig å være i flyt, kan man bli litt avhengig av det. Det er antageligvis grunnen til at mange nesten blir avhengige av dataspill. Da har man et mål og får tilbakemeldinger hele tiden. Neste gang du vil eller må lære deg noe nytt, kan du forsøke å lære i flyt. Legg selv en plan for hvordan du vil lære. Lag dine egne mål. Målene må være litt vanskelige, men ikke for vanskelige. Jobb aktivt med å nå dem, og sørg for at du hele veien vet om du nærmer deg målet eller ikke.
Selv syns jeg ridning bidrar til å øke lykkefølelsen i hverdagen. Hesten gir hele tiden tilbakemelding på hvordan det går når jeg jobber mot å mestre noe nytt på hesteryggen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar