onsdag 30. mars 2011

Naturfagtimer på engelsk?

Kan det være en idé å undervise naturfag på engelsk eller et annet fremmedspråk som elevene behersker litt av? Ja, leste jeg til min store fornøyelse her i går mens jeg hostet og harket. Metoden er testet ut i småskolen i England med stor hell, her med fransk som fremmedspråk. Men hvorfor gjøre ting vanskeligere enn det allerede er, vil nok mange spørre.
Akkurat det spørsmålet er grunnen til at jeg ble så interessert i denne artikkelen, for i Forskerfabrikken underviser vi naturfag litt ”vanskeligere” enn man gjør på skolen. Vi går litt dypere og bruker litt flere fagbegreper, og opplever at elevene liker det, og at de lærer mye. En studie fra Canada viser at undervisning i naturfag gjennom et fremmedspråk øker læringsutbyttet både naturfaglig og språklig. De engelske lærerne som testet denne metoden, tror at årsaken kan være at de er mer bevisste på språket de bruker og forenkler det slik at det de sier blir klarere. Jeg mistenker at det å undervise på et annet språk gjør undervisningen spennende og motiverende slik at hjernen åpner seg og er fokusert. I tillegg kan det være at undervisning i fremmedspråk er gunstig, fordi naturfag også handler om å lære et språk. Kanskje hjerneområder som er involvert når vi lærer nye språk også er involvert når vi lærer faguttrykk i naturfag. Dermed får man ene ekstra sterk aktivering av disse hjerneområdene hvis man gjør begge deler? Nå vet jeg i hvert fall hva jeg skal oppfordre alle våre sommerskolelærere til å teste ut minst en gang i løpet av sommeren.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar