tirsdag 8. mars 2011

Fortell historier til elevene

En god historie gjør mer enn å krydre undervisningen. Den kan også åpne hjernen til elevene slik at de lærer mer og får økt motivasjon. Å forstå historier er nemlig en grunnleggende del av å være menneske. Derfor finner vi historier i alle kulturer. Gjennom historier har vi mennesker til alle tider forsøkt å forstå oss selv og verden som omgir oss. Når du forteller en engasjerende historie til elevene dine, aktiveres de samme hjerneområdene hos dem som hos deg mens du forteller. Er du dyktig, trigger også historien belønningssenteret i elevenes hjerne. Samtidig vil en historie gjøre det lettere å huske viktige fakta. Årsaken til at vi lar oss så lett fenge av historier må være at denne egenskapen har vært gunstig for å overleve. Historier har overført viktig kunnskap mellom mennesker. Historier kan også binde folk sammen i et fellesskap.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar