torsdag 24. mars 2011

Ikke så smarte som vi tror?

I dag har jeg lyst til å vise et bilde som har gjort stort inntrykk på meg. Bildet er tatt av NASA og viser hvordan jorda ser ut om natten. Jeg har ofte sett på dette bildet og undret på hva en høyt utviklet sivilisasjon fra et annet sted i Universet ville tenkt hvis de ankom jorda, og dette var det første de så. Alle de elektriske lysene ville fortelle dem at her var det en sivilisasjon.
Men de ville også raskt se at tilgang til kunstig lys var veldig skjevfordelt. Sendte de så ut noen prober, for å undersøke oss nærmere, oppdaget de snart at den dominante arten hadde mange utfordringer. Et stort antall av dem manglet rent vann og nok mat og var konstant utsatt for å få en rekke sykdommer. Dessuten var planetens atmosfære i ubalanse fordi innbyggerne ikke hadde utviklet en bærekraftig energiproduksjon, men var avhengig av fossilt brensel. Mange andre arter på planeten var også under stort stress og truet av utryddelse. Jeg tror slike besøkende snart ville finne jorda uinteressant og definere vår sivilisasjon på et før-intelligent stadium. I stedet ville de dra videre for å finne noe mer interessant å studere.

Den russiske astronomen Nicolai Kardashev har foreslått at sivilisasjoner kan være på tre nivåer. De som har funnet en bærekraftig metode for å håndtere energibehovet på egen planet, er på stadium 1. Kanskje menneskeheten kan komme dit i løpet av dette århundret? Stadium 2 er når man har kontroll over all energien til stjernen (eller stjernene) i eget planetsystem. Type 3 sivilisasjoner har derimot kontroll over energien på galaksenivå. Hvis vi her på jorda kommer på nivå 1 innen overskuelig fremtid, har det tatt milliarder av år. Kardashev mener det vil ta ytterligere noen tusen år å komme på nivå 2, og deretter noen millioner år å komme på nivå 3. Hvis dette stemmer, er en før-intelligent sivilisasjon som vår sjelden i Universet, vi er kun på et flyktig overgangsnivå. Det burde derimot være langt mer vanlig med type 2 og 3 sivilisasjoner.
Blir disse tankene høytravende sånn midt i en helt vanlig uke, tenk over en ting. Det er flere planeter enn stjerner i Universet og det er stor sannsynlighet for at liv har utviklet seg flere steder. Vil du lese mer om slike ideer kan jeg anbefale boka ”Lonely planets, the natural philosophy of alien life” av David Grinspon.

1 kommentar:

  1. Jeg leitet akkurat etter en kilde som var lit mer pålitelig en Instagram om dette emne til "øve" eksamen min, så takk.

    SvarSlett